El Consell de Govern de la Universitat de Girona ha aprovat el Pla d’Emergència Energètica, que vol ajudar a reduir en un 40% el consum energètic pel 2030. Tot això, en el marc del Pla d’Ambientalització.

Per altra banda, també pretén contenir la despesa de subministraments energètics del centre -gas i electricitat-, i també conscienciar la comunitat universitària de la necessitat de corresponsabilitzar-se individualment i col·lectivament en l’optimització energètica, en l’ús eficient de les instal·lacions, edificis i campus, i en la millora de la seva gestió.