Fonts de l’Ajuntament de Girona apunten que no es pot limitar el nombre de persones que es poden empadronar en un domicili. Tanmateix, expliquen que tot i que la Generalitat recomana les condicions mínimes d’habitabilitat d’habitatges, és «de difícil aplicació al Padró Municipal d’Habitants». En concret, existeix un decret «sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat» amb un article que fa referència a un «estàndard de superfície per persona i llindar màxim d’ocupació dels habitatges». Així per exemple, s’assenyala que només hi pot haver una persona en una habitació de menys de cinc metres quadrats. Dues persones, si l’habitació és de menys de 8 metres quadrats. Tres persones si l’habitació fa menys de 12 metres quadrats. També que hi poden haver dues persones com a màxim en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’ús comú.