Les obres d’enderroc al carrer Universitat de Montpeller de Girona es van reprendre aquest dimecres després de la darrera aturada dels treballs. Els operaris van començar a tirar a terra el mur que permetrà connectar la zona amb el parc del Migdia.

Els treballs estaven parats des de meitats del mes de novembre perquè es volia assegurar que les tasques no afectaven l’estabilitat els edificis propers. Al llarg dels propers dies, l’empresa adjudicatària treballarà per generar un nou vial que connecti el barri de Sant Pau amb el parc del Migdia allargant el carrer riu Ser, amb voreres i paviment, així com mobiliari urbà. Per més endavant, hi ha prevista una promoció d’habitatges oficials en un lateral i un aparcament soterrat.

Llarg projecte

El projecte fa temps que s’arrossega i que es preveia al pla general de l’any 2002. El projecte per aquest àmbit es va aprovar el juliol de l’any 2020.

L’actuació urbanística s’ha anat endarrerint perquè després de l’expropiació dels immobles afectats, la presència d’un dels antics propietaris vivint en un garatge dels baixos impedia consumar la intervenció. Quan ja s’havia iniciat l’enderroc, es van aturar per poder retirar i fer passar per un altre punt els cables elèctrics i algunes canonades d’aigua que passaven per la zona. Quan tot apuntava a una represa del projecte, es va trobar fibrociment al sostre d’algun dels immobles. Va ser necessari replantejar l’obra i actuar amb mesures especials per retirar el material.

Per fer els treballs, es van licitar les obres i el concurs públic el va guanyar l’empresa Excavacions i Transports Andreu Juanals SL per un import de 92.062,98 euros. Havien de durar cinc mesos però els entrebancs i un replantejament dels treballs han allargat el termini i han modificat els costos.