Un total de 465 persones ja han respost l’enquesta per a la creació del mapa de seguretat en clau de gènere de Girona. D’aquestes, el 93% ha marcat algun punt que considera que caldria millorar per augmentar la sensació de seguretat.

L’Ajuntament va activar fa gairebé una setmana aquesta eina a la pàgina d’Igualtat del web municipal per saber en quins punts de la ciutat les dones se senten insegures. Del total de les respostes, 432 han confessat que en alguna ocasió han tingut emocions negatives per algun carrer o espai públic concret de la ciutat; mentre que 31 han respost que «no» i 2 han indicat l’opció «no ho sé o no ho contesto». 

El consistori va obrir l'enquesta el dimarts de la setmana passada i els participants ja han afegit 1.020 anotacions sobre carrers o espais que generen inseguretat (alguns d'ells estan repetits). L'enquesta seguirà oberta uns dies més.

Una vegada es tanqui aquest procés participatiu, s'analitzaran totes les respostes. A partir d'aquí s'obtindrà un llistat amb tots els espais que generen inquietud entre les dones quan hi passen a peu o en qualsevol altre mitjà de transport. Els resultats de l'enquesta se sumaran amb les dades policials de punts on es produeixen delictes. Finalment, en sortirà un mapa de seguretat en clau de gènere i serà una eina de treball que ha d'ajudar a l'Ajuntament de Girona a actuar en les zones prioritàries per aconseguir que les dones surtin al carrer amb tranquil·litat.

El màxim d'aportacions

En paral·lel, el consistori vol fer arribar l'enquesta al màxim de persones possible difonent-ho per les xarxes socials. La voluntat és que el mapa de seguretat sigui el màxim de fidel a les sensacions que tenen les dones que circulen per la ciutat i amb el màxim d'aportacions possibles.

L'enquesta està disponible a la pàgina web de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona. Hi poden participar totes les dones majors de 16 anys i hauran d'explicar si han evitat passar per un carrer o una plaça de Girona perquè els generava inquietud. En el cas que la resposta sigui afirmativa, caldrà que especifiquin l'origen de la sensació negativa (pot tractar-se d'un espai fosc, poc concorregut o poc senyalitzat, perquè està descuidat o brut, entre d'altres). L'enquesta també permet geolocalitzar les respostes en un mapa per concretar amb exactitud les zones que generen inseguretat. També caldrà detallar la franja horària i es podran afegir observacions o fotografies dels espais.

Identificació

Per registrar un punt insegur a l’enquesta cal identificar-se amb nom i cognoms i el document identificatiu. Aquestes dades només seran utilitzades pel consistori per tal de gestionar la participació i per evitar així el mal ús que es pugui fer de l’eina.

Una dona camina per un carrer de Girona, de nit. ANIOL RESCLOSA

L’objectiu de tot plegat impulsar canvis urbanístics o de mobilitat, més que no pas incrementar la presència policial. Seran actuacions urbanístiques com canviar zones d’aparcament arran de vorera per poder guanyar visibilitat a l’entorn de les persones que caminen per la vorera, posar més fanals o canviar el color de les lluminàries per obtenir més claredat en punts que ara queden foscos o crear parades d’autobús a demanda en funció del lloc i del moment per tal que la persona usuària tingui a poca distància el destí.