De l’any 2019 al 2022, hi ha hagut un descens del 19,2% de diòxid de nitrogen (NO2) a la ciutat de Girona, segons el registre oficial que hi ha a la carretera Barcelona. S’ha passat d’una mitjana de 26 µg/m3 de diòxid de nitrogen el 2019 a 21 µg/m3 el 2022, una xifra que és gairebé la meitat del que marca la normativa (40 µg/m3). «Millora allò que ja estava bé», va dir ahir el regidor de Sosteniblitat, Martí Terés. La dada va lligada al descens del trànsit en aquest període del 25,7% i, segons l’equip de govern, per l'‘impuls de diferents millores en l’àmbit de la sostenibilitat. Terés va enumerar diferents ccions d'eficiència energètica i accions d'impuls de les energies renovables.

També ho va citar la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, que va destacar la renovació de la flota d'autobusos, un terç dels quals funcionen amb gas natural i la compra de dos autobusos elèctrica que entrar en funcionament a l'estiu. Sureda va parlar de diferents aspectes per avançar cap a un model de ciutat més sostenible, descarbonitzada i intermodal i va recordar que l'ús de l'autobús pràcticament ha recuperat el nivell del 2019.

En l’àmbit de la sostenibilitat, Terés va destacar que durant aquest mandat s’ha municipalitzat la gestió directa del servei d’aigües amb la creació de la societat supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter (CAT). Un altre fet destacable ha estat la nova incineradora de la planta de Campdorà, que ja s’està construint i que anirà acompanyada d’un centre de tractament de residus modern. Es tracta d’una de les inversions més importants de la ciutat en la propera dècada i que suposarà una inversió de 80 milions d’euros.

 Una altra de les línies de treball ha estat la mitigació del canvi climàtic amb la redacció del Pla de Transició Ecosocial per tal d’actualitzar el pla d’acció municipal. A més, s’han dut a terme mesures d’estalvi energètic, com la instal·lació de plaques solars al Mercat del Lleó.

Renaturalització

Paral·lelament, el regidor va indicar que s’ha impulsat un canvi de model per tal de tenir una Girona més verda, passant del model clàssic a una renaturalització i recuperació dels espais naturals. En aquest àmbit destaca el projecte GiroNat (que compta amb fons Next Generation), la recuperació del projecte la Vora, la recuperació de les Deveses d’en Bru i inversions anuals per al manteniment dels arbres del parc de la Devesa. També estan en marxa el projecte Girona Verda per enjardinar diferents espais públics i el nou centre d’acollida d’animals.

 A més, el regidor va destacar la reforma dels pressupostos participatius. Actualment s’està acabant de consensuar el reglament per tal d’aprovar-lo definitivament. 

 En temes de sostenibilitat s’han rebut 22.499 peticions de la ciutadania o del mateix ajuntament, el que significa més de 15 actuacions diàries. Destaquen les actuacions de sanejament (637), per plagues d’insectes com paneroles i abelles (2.305), de residus (4.249), de neteja viària (3.543), de parcs i jardins (911), de poda d’arbres (874), de manteniment de jardins (1.220), de rosegadors (1.814) i d’aus (522).

 Tanmateix, el gruix més important de peticions resoltes correspon a la subàrea de Mobilitat i Via Pública. Durant aquest període, s’han gestionat un total de 43.672 peticions, el que significa 30 actuacions cada dia. D’aquestes, 4.578 feien referència a temes de transport i 13.035 sobre la millora d’aspectes del dia a dia de la ciutat. En concret, 4.472 a temes de lampisteria; 3.402, a l'enllumenat; 2.249, a serralleria; 1.809, a fusteria, i 1.103 a pintura. També destaquen les 2.031 peticions que fan referència a reposicions de senyals; 3.412 sobre senyalització d’esdeveniments i activitats; 1.252 de suport a actes d’esports, cultura i oci, o 1.020 per retirar i canviar papereres i 566 per bancs. Els desperfectes en voreres (1.085), la reparació de paviment de calçada en mal estat (803), la retirada de grafits (752) i obres diverses (1.719) són altres elements importants.

Mobilitat compartida, intermodal i descarbonitzada

"Davant del creixement de la ciutat, cal transformar-la perquè sigui més habitable prioritzant, en aquest ordre, les persones, els mitjans de transport saludables com la bicicleta i el transport públic. Per això, durant aquests darrers 4 anys es pot notar un canvi de model cap a una mobilitat compartida, intermodal i descarbonitzada”, va exposar la regidora Marta Sureda.

 En l’àmbit de la Mobilitat, en aquest mandat, Sureda va destacar accions com la millora de la mobilitat escolar amb el projecte School Chance; l’estudi per crear la Zona de Baixes Emissions; la instal·lació de 5 noves estacions de Girocleta i 9 més que es faran entre aquest i l’any vinent; la conversió de Transports Municipals del Gironès (TMG) en una empresa 100% pública, i el lideratge en el Pla de mobilitat urbana supramunicipal.

 Tots aquestes actuacions, va dir, tenen com a objectiu "la pacificació de la ciutat", que han permès reduir aquest 2022 el trànsit rodat un 25,7% respecte el 2019. En aquesta reducció hi ha tingut molt a veure la concepció de l’aparcament com a eina de gestió de la mobilitat i la promoció del transport públic, va insistir la regidora. Destaquen mesures com la municipalització de dos aparcaments públics, l’estudi de les zones verdes i blaves, la creació d’aparcaments dissuasius, la creació d’una nova línia del bus urbà (L12) i la compra de 13 busos –dos dels quals elèctrics.