El grup de recerca en Filosofia del Dret de la Universitat de Girona ha rebut el segell d’excel·lència María de Maeztu. El reconeixement, impulsat pel Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l’Agència Estatal d’Investigació, té per objectiu impulsar la qualitat de la investigació científica i, per això, l’acreditació representa una aportació econòmica de 2 milions d’euros per a un projecte col·laboratiu de recerca sobre la naturalesa i el paper de la prova i del raonament probatori, que es desenvoluparà en els pròxims quatre anys. 

El grup de recerca en Filosofia del Dret de la UdG ha rebut aquest segell formant part de l’Institut de Filosofia Analítica de Barcelona - Barcelona Institute of Analytic Philosophy (BIAP), juntament amb grups de recerca de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fàbra. 

El grup de recerca en Filosofia del Dret de la UdG s'emmarca en la tradició de la filosofia analítica, aplicada als problemes jurídics. Ha dedicat una atenció prioritària a l’anàlisi del raonament probatori en el procés judicial, tema en què ha esdevingut una referència internacional, tant per les publicacions dels seus investigadors com per les activitats que s’organitzen. Entre aquestes últimes, destaquen l’edició de la revista internacional de raonament probatori Quaestio facti i el màster en raonament probatori, el qual s’imparteix en doble titulació amb la Universitat de Gènova, i que anualment rep 200 inscripcions per a les 40 places que s’ofereixen. L’investigador principal és Jordi Ferrer Beltrán.