Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

Antifrau investiga ajuts a Temporada Alta de Girona i el sistema de venda d’entrades culturals

La denúncia es va fer el 2016 i l’Ajuntament diu que donarà tots detalls els que acrediten que tot és correcte

Cues per comprar entrades de Temporada Alta, en una imatge d'arxiu. MARC MARTI

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha reclamat a lAjuntament de Girona que li faciliti tota la documentació necessària i les mesures adoptades sobre les subvencions atorgades, a partir de l’any 2015, a Temporada Alta, que organitza la societat Bitò Produccions SL. També sobre el servei de venda d’entrades en els equipaments culturals municipals. Tot plegat forma part d’una investigació iniciada arran d’una denúncia presentada l’any 2016 «sobre presumptes conductes reprovables» per diferents «presumptes pràctiques irregulars» vinculades a l’esdeveniment. Fa uns anys, Antifrau ja va demanar a l’Ajuntament un seguit d’informes relacionats amb els vincles amb l’empresa organitzadora. Anys després, l’organisme ha demanat nous informes, més acotats. L’Ajuntament afirma que facilitarà tota la informació sobre els dos punts i afirma que pot «acreditar» que tot funciona correctament.

A meitat d’aquest mes de març, Antifrau ha demanat a l’Ajuntament que abans d’un mes li remeti un informe sobre «el servei de venda d’entrades dels equipaments culturals municipals» i respecte a la «implementació del procediment de gestió i justificació de la subvenció atorgada» a favor de l’empresa organitzadora de Temporada Alta «a partir de l’any 2015», amb l’aportació si s’escau «de la resposta rebuda per la Comissió Europea relativa als ajuts a la cultura i a la conservació del patrimoni».  

La petició de més informació es fa arran de la investigació que l’Oficina havia centrat, inicialment, en els anys 2011 a 2015 «per raons d’eficàcia», tot i que el festival de teatre se celebra des de l’any 1992. Antifrau va fer un seguit de requeriments i ara ha insistit però ho ha centrat ja només en els dos elements: el sistema de venda d’entrades i les subvencions dels darrers anys. És a partir del 2015, perquè havia analitzat fins aquell any i és conscient que a partir de llavors hi ha hagut canvis.

La titularitat

La denúncia és de l’any 2016 i ara l’ens ho acota al canvi de sistema de subvenció i vol saber com tria l’empresa que ven els tiquets

decoration

Per exposar el cas del sistema de venda d’entrades, Antifrau primer tracta la titularitat de l’activitat i els convenis de col·laboració. Explica que fins l’any 2015 -que és fins on arriba la investigació-, l’esdeveniment s’havia celebrat cada any amb la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa. Tanmateix, detalla que «a hores d’ara existeix un reconeixement del conjunt de les institucions públiques» que consideren que el festival «és una activitat de gestió privada, que gaudeix en part d’aportacions de recursos públics». El festival rep recursos de sis institucions públiques. 

Tot i això, l’Oficina apunta que quan l’Ajuntament pren la decisió d’utilitzar una modalitat de gestió indirecta, «per força hauria de recórrer a les fórmules i els procediments de contractació previstos en la normativa de contractes del sector públic». Però «això no sembla que s’hagi fet en el cas examinat i aparentment, amb la seva conducta s’ha eludit l’aplicació de les normes administratives sobre contractació pública» que, per exemple, garanteixen la llibertat d’accés a les licitacions i una igualtat de tracte entre els potencials candidats, així com la «cerca d’una utilització eficient dels recursos públics mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer». Per tot això, alerta que «és possible advertir la concurrència de vicis greus de procediment» i una «probable causa de nul·litat de ple dret» de molts dels acords amb l’empresa.

L’organisme de control lamenta que durant anys hi ha hagut «una descurança» en el control administratiu

decoration

Venda d’entrades

I aquí és on explica que no ha pogut «esbrinar» el funcionament del sistema de venda d’entrades d’aquells anys. Per això ha demanat més informació. Segons la denúncia, el servei consistia en la subcontractació d’una empresa vinculada la mateixa Bitò. Tot i que no apareix en el document, des de fa anys, el servei es posa a concurs públic i s’adjudica a la millor oferta. Actualment, l’empresa és Koobin, que no té cap relació amb Bitò.

Subvencions

Pel que fa a les subvencions, exposa que ha constatat que «l’import total dels recursos públics assignats a l’activitat anual, no supera en cap cas l’import total de les despeses subvencionables» i que tots els «recursos rebuts semblen haver estat aplicats en la seva totalitat per la qual han estat atorgats». Però deixa clar que dels anys estudiants, «no consta» cap «estudi econòmic que permeti comprovar que les despeses subvencionades s’ajusten al preu de mercat». També que «donada l’existència de vinculacions entre el beneficiari i determinades empreses i persones físiques subcontractades» s’haurien d’haver «extremat» tots els «controls previs i posteriors respecte a les esmentades subcontractacions». «És possible estimar una descurança contrària als principis que regeixen l’actuació administrativa», etziba.

Finalment detalla que el festival ha continuat celebrant-se després del 2015 i que «els precedents fàctics constatats, a hores d’ara semblen haver-se alterat» perquè l’Ajuntament ha deixat de ser coorganitzador del festival i la seva intervenció «sembla quedar instrumentada, únicament, mitjançant l’exercici de la potestat de foment» i que, en principi «es recullen tots i cadascun dels extrems previstos en la normativa vigent en relació a la concessió de la subvenció». Però en produir-se aquests canvis i no haver-los investigat, creu pertinent demanar més informació, tot i que hi veu una «adequació aparent a la llei i al dret restablert de forma voluntària en la millora de gestió pública». Sobre la resposta de la Comissió Europa a subvencions d’aquest calibre, l’Ajuntament disposa del document que valida la concessió.

Resposta municipal

L’Ajuntament assegura que «està treballant per facilitar a l’Oficina Antifrau tota la documentació» que se’ls demana, i que «acredita el correcte funcionament i gestió en la relació amb el festival, tant en el sistema de venda d’entrades en els equipaments municipals, fet a partir de concurs públic; com en la gestió i justificació de la subvenció, convenientment acreditada i validada per part de la Comissió Europea». Indica també que «com recull el text, l’Ajuntament ha adaptat els procediments administratius relacionats amb el festival a les recomanacions de la pròpia Oficina». I exposa que «en els propers dies es transmetrà tota la informació requerida, com ha fet sempre que se li ha demanat».

Compartir l'article

stats