L'Ajuntament de Girona augmentarà les places d'I2 de les escoles bressol municipals de cara al pròxim curs, que començarà el setembre. En concret, l'oferta actual creixerà un 9% amb la intenció de donar una major resposta a la demanda de sol·licituds a les famílies amb infants nascuts l'any 2021. Des del curs actual l'escolarització per aquesta franja d'edat és gratuïta i, en total, s'atenen 487 infants. En canvi, pel pròxim curs, es preveu que la Xarxa d'Escoles Bressol Municipal en puguin atendre un total de 511.

«Aquesta actuació és una oportunitat per fomentar un major equilibri territorial de l'oferta d'I2 i és, alhora, una oportunitat també per fomentar la igualtat d'oportunitats en l'educació a la ciutat», ha apuntat el regidor d'Educació, Infància i Esports de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, que ha remarcat que «aquest augment del 9% és el primer pas per a seguir ampliant places i noves escoles bressol per donar resposta a l'alta demanda d'escolarització en aquesta etapa». La proposta, que el consistori porta treballant des del mes de febrer, afectarà l'oferta de quatre escoles bressol: L'Olivera, El Pont, El Tren i La Baldufa.

Algunes de les places que es volen augmentar estan supeditades a la modificació del conveni de creació de l'escola amb el Departament d'Educació. És per aquest motiu que des d'aquest mes de març, el Servei d'Educació està treballant en els tràmits pertinents per a sol·licitar l'ampliació de places amb el negociat de centres de la Direcció General de Centres Públics del Departament d'Educació.

Les preinscripcions per a les escoles bressol i llars d'infants públiques de la ciutat es faran entre el 8 i el 19 de maig.