L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha publicat un ban amb les mesures excepcionals en motiu de la sequera. "L’activació de la fase d’excepcionalitat implica un seguit d’accions per estalviar aigua, que s’afegeixen a les que ja hi havia en vigor des que es va decretar l’estat d’alerta per sequera, el 25 de novembre del 2022", indica:

Reg de zones verdes particulars

– Com amb l’estat d’alerta, cal fer servir l’aigua mínima indispensable, com a màxim 2 dies a la setmana, i regar en l’horari de menys insolació, de 20 h a 8 h. Amb l’estat d’excepcionalitat, a més, resta prohibit el reg de gespes i praderes.

Ompliment de piscines

– La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada al reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua (no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar).

Fonts ornamentals i altres elements estètics

– Com amb l’estat d’alerta, queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i llacs artificials.

Eliminació de pols

– Com amb l’estat d’alerta, queda prohibit l’ús d’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire.

Neteja de carrers

-Com amb l’estat d’alerta, queda prohibit als particulars l’ús de mànegues d’aigua per netejar carrers, paviments o façanes. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Horts recreatius

– Els usuaris dels horts municipals i resta d’horts recreatius han de fer servir l’aigua mínima indispensable, un sistema de reg gota a gota o regadora, i regar entre les 20 h i les 8 h. Amb l’activació de l’excepcionalitat, la limitació passa a ser del 50% del consum d’aigua habitual.

– Els agricultors professionals han de reduir un 40% el consum d’aigua destinat a usos agrícoles.

– Els ramaders professionals han de reduir un 30% el consum d’aigua destinat a usos ramaders, garantint la supervivència dels animals presents.

– Els usos industrials han de reduir un 15% el consum d’aigua destinat a usos industrials, i sempre i quan s’hagin suprimit o reduït al màxim els consums d’aigua que no estan lligats a l’esmentat procés productiu, els consums propis del qual no poden superar les referències de les Millors Tècniques Disponibles o altres estàndards d’eficiència del sector.

– Els altres usos recreatius han de reduir un 15% el consum d’aigua.

Règim sancionador

– En cas d’infraccions s’aplicaran les sancions corresponents, en funció de la seva tipificació, d’acord amb el que disposa el vigent reglament del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable el sistema de Girona.