L’Ajuntament de Girona, per mitjà de la junta de govern local, ha aprovat el projecte d’obra d’adequació de la Nau Cultura del barri de Pont Major, situada al número 40 del carrer Illa de Formentera, per un import total de 173.016,44 euros. De fet, aquesta reforma ja es contemplava en les inversions municipals pel 2023 per un valor de 57.000 euros. L’Ajuntament explica que el preu ha pujat perquè es va aprofitar per incloure-hi més prestacions de les indicades inicialment a l’hora de fer la previsió de les inversions.

La nau va ser adquirida el 2020 per part de l’Ajuntament per 600.000 euros amb l’objectiu de destinar-la a emmagatzematge del Servei de Cultura. Bàsicament, la instal·lació, de gairebé 1.000 metres quadrats, serveix per guardar-hi material de cultura popular i tradicional, com ara les carrosses i el vestuari de la Cavalcada de Reis. També s’hi guarda material d’algunes entitats i associacions de la ciutat. Fins llavors, tot aquest material s’emmagatzemava a una nau de propietat privada.

L’obra d’adequació de la nau té un termini estimat d’execució de sis mesos, durant el qual es duran a terme diferents actuacions. Per una banda, es renovarà per complet el mòdul on es troben actualment els banys i les sales, el que comportarà diferents enderrocs. Així, es construiran tres banys a la planta baixa, un d’ells adaptats, i es faran tres sales. Dues d’elles s’ubicaran a la planta pis i l’altre a la planta baixa. Per altra banda, una altra acció serà adaptar la instal·lació a la normativa contra incendis. A més, també es delimitarà i ordenarà l’emmagatzematge dels materials que hi ha a la nau. Es durà a terme mitjançant el pintat del paviment i la col·locació de tres mòduls prefabricats.

Tanmateix, aquesta no serà la primera vegada que s’actuarà a la Nau Cultura. Ja es van fer diferents reformes l’any 2021, quan es va enderrocar el fals sostre d’acer amb fibra de vidre i les instal·lacions existents a l’interior, es van substituir els baixants del fibrociment per baixants de PVC, es van reparar i impermeabilitzar les filtracions de la coberta i de les canals de recollida o es van instal·lar nou punts d’enllumenament LED.