Les passeres que serveixen per travessar el riu Onyar a Girona queden farcides de plantes i branques quan plou. El cabal del riu puja, arrossega tots els materials que troba al seu pas i queden amuntegats en aquestes petites estructures molt utilitzades per vianants que caminen per la zona o passegen el gos.

Alguns usuaris demanen a l'Ajuntament que faci treure tots aquests elements vegetals que impedeixen pràcticament el pas i que causen mala imatge. Sovint, la vegetació queda apilonada a la zona diverses setmanes.

Hi ha una d'aquestes passeres a sota del pont de Tomàs de Lorenzana i una altra a la zona entre el carrer del Carme i el carrer Emili Grahit on els veïns reclamen un pont. A més, també hi ha la passera de Mas Ramada, que pateix una situació similar amb la crescuda del riu.