El ple municipal de setembre de Vilablareix va aprovar per unanimitat definitivament les bases d’adjudicació i procediment de selecció per adquirir els sis habitatges de protecció oficial que va construir la societat municipal Vilablareix Futur fa deu anys per donar resposta a la demanda dels joves de trobar un habitatge al poble.

La reunió per als interessats en sol·licitar un d’aquests habitatges que ara es tornen a posar a la venda, es va fer fa uns dies, després que els seus propietaris els hagin tornat a vendre a l’Ajuntament. Els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits, com ara ser majors de 18 anys, haver estat empadronat al municipi com a mínim sis mesos anteriors a l’inici de la recollida de sol·licituds, no tenir cap deute amb l’Ajuntament, estar inscrits a l’Agència de l’Habitatge, entre d’altres. El barem d’adjudicació puntuarà als sol·licitants segons els anys de residència al municipi, l’edat i les unitats familiars.

Àrea esportiva

D’altra banda, el ple va aprovar el projecte previ d’actuació específica (PAE) en sòl no urbanitzable per la implantació d’una àrea esportiva. El projecte té com a objectiu la creació d’un nou equipament esportiu adaptant-lo a les necessitats i requeriments normatius actuals per la pràctica esportiva, i aconseguir una construcció sostenible que s’integri en a l’entorn. Es tracta d’un tràmit administratiu previ a la tramitació de la comissió d’Urbanisme, que és la que ha de donar el vistiplau. La proposta es va aprovar amb els vots d’ERC, l’abstenció de Junts i el vot en contra d’Units per Vilablareix.