Diari de Girona

Diari de Girona

Condemnen l'ajuntament de Girona a pagar més de 97.000 euros a cinc agents de la Policia Municipal que no van cobrar una part del sou quan eren a l'Escola de Policia

El jutge considera que l'actuació del consistori va ser "contrària a la bona fe"

La sentència és ferma i ja està en fase d'execució

La façana de l'Ajuntament de Girona. DdG

Un jutge ha condemnat l'ajuntament de Girona a abonar prop de 97.300 euros a cinc agents de la Policia Municipal de Girona. Aquests són funcionaris de carrera des del setembre del 2021 però quan van fer el curs de formació bàsica a l'Escola de Policia, l'actual Institut de Seguretat Pública de Catalunya, no van cobrar la retribució que els pertocava pel lloc de treball que ja desenvolupaven en el mateix cos policial, que era la de funcionaris interins. Concretament, el consistori no els van pagar el complement específic del salari i tampoc van poder-ho escollir com recull la sentència. El jutge considera que l'actuació del consistori va ser "contrària a la bona fe". La sentencia és ferma i està en fase d'execució.

Tot el cas es remunta a l'1 de març del 2022 quan els policies van reclamar al consistori que se'ls abonessin els diners que haurien d'haver rebut. Aquesta petició va tenir una resposta negativa el dia 18 de maig del mateix any. Va quedar desestimada per la llavors alcaldia de l'Ajuntament de Girona, que ostentava Marta Madrenas.

Segons recull la sentència a què ha tingut accés Diari de Girona, l'ajuntament es va "oposar a les pretensions dels policies en considerar que no havien exercit en temps i forma l'opció que recull el Reial Decret 456/1986" per poder rebre les retribucions.

"No va indicar la possibilitat d'optar-hi"

El jutge analitzant tot el procés considera que l'actuació del consistori va ser "contrària a la bona fe i als principis generals que han de regir l'actuació de les administracions públiques". Ho justifica dient que l'ajuntament era "coneixedor de la normativa del Reial decret i, en canvi, no va indicar sobre la possibilitat d'optar-hi a qui han estat vinculats a l'administració amb anterioritat a l'inici del període formatiu per adquirir la condició de funcionaris de carrera, ni en les bases de la convocatòria ni tampoc en els decrets d'Alcaldia de nomenament dels demandants com a funcionaris en pràctiques, tot i que en els reials decrets es feia referència expressa al Reial Decret", apunta el magistrat.

Això suposa una "omissió de qualsevol referència al dret d'opció",subratlla en l'argumentari el magistrat del jutjat contenciós-administratiu número 3 de Girona. Un fet que creu contrari a un dels articles de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, .

Per tot això, conclou que l'explicació de l'ajuntament sobre que la petició s'havia fet fora de temps i de forma "no és un fet imputable a aquests sinó directament a l'administració demandada, que no va informar ni va orientar-los degudament perquè poguessin exercir els seus drets ni protegir els seus interessos". Al mateix temps, el magistrat ressalta que l'ajuntament "no va garantir l'exercici ni l'efectivitat del dret tot i conèixer-lo" i per aquest motiu, estima la petició de la demanda.

El jutge dictamina a favor dels cinc policies i resol la demanda que van interposar contra la resolució dictada per l'alcaldia el 18 de març del 2022 on desestimaven les seves peticions. El magistrat "anul·la la resolució per no ser ajustada al dret" i reconeix als demandants el seu dret a cobrar les retribucions que no van rebre quan estaven fent el curs a l'Escola. Aquesta sentència és ferma. L'advocat Eduard Caula ha portat la defensa dels policies municipals, pertany al despatx Lex Duo advocats.

Sentència en execució

L'ajuntament de Girona per la seva banda ja ha començat l'execució de la sentència. En un decret d'alcaldia -del 5 de setembre- del nou equip de govern tripartit i que lidera Lluc Salellas, s'ha aprovat la despesa que s'eleva a 97.252,321 euros. Són els diners corresponents al període de pràctiques que haurien d'haver rebut aquests funcionaris interins quan estaven a l'Escola de Policia, van cursar-la entre l'11 de novembre del 2019 i el 31 de juliol del 2020.

En el decret d'alcaldia es desglossen les despeses que suposen l'execució de la sentència: hi ha 72.886,35 euros que corresponen a retribucions. 21.365,97 euros corresponent a quotes de la seguretat social.

La sentència també conclou que les costes judicials les ha d’abonar l’ajuntament i per tant, en el decret també hi figuren 3.000 euros en total -600 per cada agent de la policia-.

Compartir l'article

stats