Sis milions de llars de l'estat compten amb una segona residència, dels quals 3,6 milions (65%) es troben en una zona costera. Segons les últimes dades que ha fet públiques el portal immobiliari Fotocasa, el perfil mitjà dels compradors de vivendes de vacances és el de parelles d'entre 35 i 49 anys, amb fills i amb ingressos estables per sobre dels 3.500 euros mensuals.

Segons el subdirector general del portal, Emiliano Bermúdez, en els últims anys, el sector de les segones residències està experimentant un creixement paulatí a causa de la recuperació general de l'economia i a la tendència del sector bancari de facilitar l'accés als crèdits.

El mercat de la compravenda de les segones residències experimenta el seu màxim durant els mesos previs a l'època estival, mentre que durant la pròpia temporada d'estiu se solen formalitzar més contractes d'arrendament, segons Bermúdez.

Perfil del comprador

Segons l'últim informe Perfil del comprador de segona residència a Espanya elaborat pel portal immobiliari Idealista, el mercat de segona residència és el segon motiu de compra arreu de l'estat només per sota de la compra per primera residència. El perfil del comprador de segona residència és majoritàriament masculí: el 57% són homes amb una edat mitjana de 46 anys, el 29% té més de 55 anys, el 27% té entre 35 i 44 anys, el 25% té entre 45 i 54 anys i un 14% té entre 25 i 34 anys. Quant al tipus de vivenda que el comprador considera, el 56% demana obra nova o de segona mà, un 39% només busquen al mercat de segona mà i un 5% prefereix obra nova. Finalment, els que ja han comprat, s'han decantat majoritàriament per la vivenda de segona mà: el 87% ha comprat una vivenda de segona mà (de més d'un any d'antigüitat) i un 10% ha comprat obra nova.

Per zona de residència, el 21% dels que van comprar una vivenda de segona residència el 2017 són de Madrid, el 17% d'Andalusia, el 13% de Catalunya, el 8% del País Basc, un altre 8% de València i el 33% són de la resta de comunitats autònomes. Del total de compradors, la gran majoria (59%), volen destinar la seva segona residència pel seu propi ús.