Formació en línia: ajudes a pimes i autònoms per adquirir competències digitals :: Prensa Ibérica per Fundación MAPFRE

Formació en línia:

Ajudes a pimes i autònoms per adquirir competències digitals

L'arribada de la pandèmia ha obligat moltes empreses de diferents sectors a reinventar-se i potenciar el seu vessant més tecnològic i digital per adaptar-se a la nova situació. La digitalització que feia anys que trucava a la porta de molts negocis ha passat de ser una opció a una necessitat vital i, en aquest context, la formació és crucial.

Davant el repte de la digitalització empresarial, molts empresaris s'han enfrontat a l'escull de la falta de formació i, també, de la falta de finançament per emprendre aquesta tasca. Per això, Fundació MAPFRE ha tingut molt present aquest aspecte en la II convocatòria de les Ajudes a l'Ocupació ACCEDIM Covid. Com a novetat, en aquesta línia extraordinària, Fundació MAPFRE hi va incloure la possibilitat que els 550 beneficiaris dels ajuts -petites empreses, autònoms i entitats socials amb fins a 6 empleats- poguessin accedir gratuïtament fins a final d'any a més de 400 cursos en línia de formació.

Per materialitzar aquests cursos, Fundació MAPFRE va signar un acord de col·laboració amb tres entitats líders a Espanya especialitzades en formació en línia: Bizpills Group, consultora tecnològica de recursos humans especialitzada en solucions d'e-learning per a empresa; ASTEX, una de les empreses més importants en cursos d'idiomes, i Aicad, escola de negocis dels líders digitals, enfocada a donar suport als autònoms i microempresaris en el seu procés de transformació digital.

Aprenentatge actualitzat, de qualitat i ràpid

"Aicad dona l'oportunitat a qualsevol tipus d'organització, no importa la mida ni el sector d'activitat, de millorar les seves competències digitals amb programes curts i breus. Aquests cursos ajuden el treballador i l'empresari a submergir-se en la transformació digital per poder competir amb intel·ligència empresarial en un entorn difícil", expliquen des de l'escola de negocis.

Les empreses aposten per un aprenentatge corporatiu cada vegada més actualitzat, de qualitat i curta durada. Per això, en tan sols uns clics, de manera molt senzilla, els beneficiaris dels ajuts que estiguin interessats en la formació digital d’Aicad Business School podran accedir a classes 100% en línia basades en metodologies d'aprenentatge ràpid o ‘rapid learning’, és a dir, dissenyades específicament per donar respostes àgils a necessitats puntuals i poder transitar de la teoria a la pràctica en molt poques hores. "Són cursos curts dissenyats amb una metodologia dinàmica: ‘storytelling’, reflexions, mètodes de casos i avaluacions per mesurar les competències que aconsegueix l'alumne després de realitzar el programa", detallen.

Acord de col·laboració de la Fundació MAPFRE amb Aicad Business School, l'escola de negocis dels líders digitals, enfocada a donar suport als autònoms i microempresaris en el seu procés de transformació digital, per ajudar-los a formar-se per competir i sobreviure amb un aprenentatge actualitzat, de qualitat i ràpid.

"Les demandes han canviat després de la pandèmia i les eines o habilitats que necessiten gestionar actualment els treballadors tenen a veure amb els recursos i eines que estan a Internet, anomenats 'tours'. Aquests els permeten gestionar millor les oportunitats de millora que té cada organització", afegeixen. En aquest sentit, Aicad posa a disposició de pimes i treballadors per compte propi els recursos digitals perquè puguin adquirir, millorar o desenvolupar de manera integral les seves competències en àrees com la facturació digital, la creació de webs o la venda per Internet. Tot això amb l'avantatge que, al tractar-se d'una escola de negocis, aquests cursos parteixen i estan dissenyats en funció de les necessitats i problemàtiques reals de les empreses.

Formar-se per competir i sobreviure

Segons expliquen des de la plataforma, "la formació ho ha demostrat sempre, però avui sens dubte és el millor recurs que poden tenir les empreses per competir en mercats complexos. És a dir, si abans estàvem operant amb una mentalitat mitjana digital, en l'actualitat cal tornar-se totalment digitals per entendre, desenvolupar i oferir serveis indispensables per a la supervivència".

Efectivament, la formació és, al costat de les ajudes econòmiques, l'eina clau per reactivar el teixit productiu del nostre país. Les petites i mitjanes empreses, sosteniment de la nostra economia, necessiten suport per mantenir i impulsar l'ocupació i, per això, estan en el punt de mira de Fundació MAPFRE.

Des de fa vuit anys, a través del seu programa d'Ajudes a l'Ocupació, incloses les dues edicions d’Accedim Covid, l'entitat ja ha atorgat 5.553 ajudes econòmiques a més 11.000 empreses i treballadors.

A aquesta iniciativa s’hi suma el programa Junts Som Capaços, que Fundació MAPFRE desenvolupa des del 2010 i a què s'han adherit gairebé 5.000 empreses. Els beneficiaris directes són persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental en situació d'atur que poden, a través de beques de formació, realitzar pràctiques en empreses per tal d'optar posteriorment a inserir-se laboralment.