Tecnologia per a les persones :: Prensa Ibérica per Cepsa

Tecnologia per a les persones

Cepsa està portant a terme tota una sèrie de desenvolupaments digitals per facilitar el dia a dia dels seus professionals, com és el cas de l’assistent virtual Max

Víctor Fúser

La tecnologia està canviant multitud d’aspectes de la vida, però ¿pot servir també a les empreses per atendre millor les necessitats i interessos dels seus empleats? A Cepsa estan convençuts que sí i, per això, estan enfocant el seu procés de transformació digital a les persones pensant tant en els seus clients com en totes les persones que formen part de la companyia energètica. “Involucrar i acompanyar tots els que formen part de Cepsa amb una comunicació contínua i assertiva i capacitar-los en nous hàbits i comportaments són els principals objectius del procés de gestió del canvi”, explica Carlos Morán, director de Recursos Humans de Cepsa.

Aquesta cultura per millorar l’experiència dels empleats ve de lluny: Cepsa és des de fa anys un referent pel que fa a mesures per conciliar la vida professional i personal, garantir un entorn de treball ètic i divers i fomentar el desenvolupament professional i personal. La innovació serveix ara per reforçar aquests aspectes i aconseguir al mateix temps una eficiència i flexibilitat més grans, a més de posar en marxa dinàmiques de treball més àgils i eficaces. “Aplicar tecnologies per optimitzar processos i ser més eficients només té sentit si tenim en compte els professionals que conviuen amb aquestes tecnologies i són, en última instància, part fonamental d’aquestes noves formes de treballar”, afegeix Morán. Per exemple, fomentant el codisseny per impulsar els canvis i evolucions o amb accions de comunicació i formació que impulsin iniciatives de tecnologia, processos i espais.

Assistent virtual

Potser l’aplicació més concreta d’aquesta filosofia per part de la companyia és Max Planet, un projecte pioner a Espanya, que uneix en un mateix espai digital una base de coneixement en matèria de recursos humans, una plataforma de gestió de consultes i un assistent virtual (Max), que aplica la intel·ligència artificial en els processos de recursos humans. “Gràcies a aquest nou entorn digital, els gestors de recursos humans disposen de més temps per tractar temes que requereixen un tracte més pròxim, personal i que aporten un valor afegit més gran”, apunta el director de RH de Cepsa.

Max Planet permet interactuar-hi de tres maneres diferents. Per un costat, navegant a través d’una biblioteca digital de recursos humans per a aquells que vulguin accedir a la informació de manera directa. Per l’altre, a través de la plataforma de gestió de consultes, que a més està segmentada per aquelles temàtiques de recursos humans que apliquen a tots els empleats. I, finalment, preguntant a Max, l’assistent virtual, sobre temes tan diversos (i a la vegada tan habituals) com les vacances, el teletreball, els xecs guarderia, els permisos retribuïts, l’IRPF o les assegurances mèdiques.

Intel·ligència artificial

Les funcionalitats de Max li permeten no només proporcionar la informació adequada en base a la pregunta que se li ha formulat, sinó que, gràcies a la intel·ligència artificial i a l’autoaprenentatge, té la capacitat de mantenir una conversa amb l’empleat de manera que existeixi una seqüència lògica de procés davant les consultes plantejades. I, a més, pot executar les accions convingudes amb el treballador, des de demanar una cita mèdica fins a gestionar el vehicle de rènting, passant per la matriculació a un curs formatiu o qualsevol modificació relacionada amb la nòmina. Des de la seva implantació el juny del 2019, Max Planet ha registrat més de 13.300 consultes, de les quals gairebé 5.000 han sigut preguntes directes a Max, amb un percentatge d’encert en la resposta superior al 87%.

“La implantació i posada en marxa de Max Planet és un clar exemple de l’aposta de la companyia per la transformació digital, palanca imprescindible per assolir el nostre objectiu de ser més eficients”, conclou Carlos Morán. Un projecte que representa un bon exemple que la tecnologia té una capacitat enorme de fer la vida més fàcil a les persones.

L’empleat, al centre

La transformació digital de Cepsa porta associada una transformació cultural. Així, han convertit l’anomenad employee centricity en la seva filosofia en matèria de gestió de persones, cosa que els ha permès iniciar programes per millorar l’experiència de cada empleat.

A més de l’assistent Max, compten amb una nova Intranet amb accés des de qualsevol dispositiu mòbil, fet que permet arribar a tots els empleats sense excepció, i això facilita processos més àgils i simples i una experiència més personalitzada, de manera que aquest espai es converteix en l’únic punt d’accés a la informació, aplicacions i gestions.

Top