Contingut ofert per:
Logo Endesa

Embassaments en moments de sequera: comprenent la seva gestió i el seu impacte

A Espanya, les sequeres s'han tornat cada cop més recurrents a causa dels efectes del canvi climàtic. L'any 2022 va ser un dels més secs en dècades, cosa que ha fet que molts embassaments es trobin en una situació crítica. Això planteja diverses preguntes: ¿Qui s'encarrega de gestionar les reserves d'aigua? ¿Com es prenen les decisions sobre l’ús de l’aigua en moments de sequera?

Usos de l'aigua en un embassament

Els usos prioritaris d’aquestes infraestructures hidràuliques són el proveïment d’aigua potable a poblacions i el proveïment per a regs i usos industrials. Tot i això, també s'utilitzen per a la producció d'energia elèctrica i per a activitats recreatives, culturals i esportives. És important destacar que, fins i tot en situacions de sequera, la preservació de la biodiversitat dels embassaments és una obligació legal. Contràriament al que es podria pensar, les empreses energètiques no tenen la capacitat de decidir quan fer servir l'aigua d'un embassament per generar electricitat. Aquesta responsabilitat recau en l'Administració de l'Estat, a través dels organismes de conca i les comissions de desembassament. Aquestes comissions, compostes per representants de diversos sectors, coordinen les necessitats de tots els beneficiaris de l’aigua i garanteixen el compliment dels usos prioritaris. En situacions de sequera, aquestes comissions es reuneixen amb més freqüència per adaptar els ajustaments de desembassament a la nova realitat.

Desembassament nocturn

El desembassament nocturn als embassaments té diverses raons. En primer lloc, l'energia elèctrica no es pot emmagatzemar, per això s'ha de generar en el moment en què es consumeix. Durant la nit, quan la generació fotovoltaica no està disponible, les centrals hidroelèctriques poden entrar en funcionament per cobrir la demanda energètica de manera més eficient. A més, el desembassament nocturn també està relacionat amb l'optimització de l'ús de l'aigua per a reg, ja que és més eficient regar a la nit. Finalment, l'horari dels desembassaments pot estar determinat pel temps que triga l'aigua a arribar des de l'embassament fins al lloc on és demanada. És important destacar que la generació d’energia hidroelèctrica no afecta negativament altres usos de l’aigua. A diferència dels usos consumptius, com ara el proveïment humà o el reg, l'energia hidroelèctrica no consumeix ni altera l'aigua utilitzada. Quan s'ha utilitzat per generar energia, l'aigua torna a la llera del riu i pot ser novament utilitzada per a altres fins. A més, la generació d’energia hidroelèctrica constitueix un valor afegit al valor intrínsec de l’aigua, ja que contribueix a cobrir la demanda d’electricitat i redueix la dependència d’altres fonts d’energia més contaminants.

A més, les centrals hidroelèctriques aprofiten el cabal d'aigua alliberat des dels embassaments per generar energia. Tot i això, en certes circumstàncies, pot ser necessari interrompre la seva activitat. Això passa quan el cabal màxim a alliberar és massa escàs perquè les turbines el puguin aprofitar o quan el nivell de l'embassament és tan baix que no permet captar el cabal necessari. En aquests casos, es prioritzen els usos de l'aigua establerts per la legislació vigent, com ara l'abastiment humà, els cabals ecològics i el reg. És important destacar que, actualment, la majoria de les centrals hidroelèctriques d'Endesa no es troben en risc de parada perllongada a causa de la falta d'aigua als embassaments.

Cal destacar que en aquells casos en què no cal desembassar per usos prioritaris, com ara l'abastament humà o el reg, es prioritza mantenir una làmina d'aigua que permeti l'ús recreatiu durant tot l'estiu. Això és degut al compromís d'Endesa de ser una empresa sostenible i de generar valor als territoris on opera. A més, es vol compatibilitzar l'ús hidroelèctric de l'aigua amb les activitats turístiques i esportives que es desenvolupen al voltant dels rius.

Top