COMBUSTIBLES RENOVABLES

Més enllà del sabó, ¿què faig amb l'oli de fregir usat?

COMBUSTIBLES RENOVABLES

Més enllà del sabó, ¿què faig amb l'oli de fregir usat?

La Teresa és mare de tres fills adolescents, treballa fora de casa i li agrada portar un estil de vida saludable. Té un automòbil híbrid i, quan és possible, fa servir el transport públic per als seus desplaçaments. També ha instal·lat plaques fotovoltaiques a la teulada de casa seva. A més, la Teresa ha inculcat a la família la importància de contribuir activament a una economia circular reduint el consum d'energia, reutilitzant materials, arreglant els electrodomèstics que tenen alguna avaria i, per descomptat, reciclant.

Contenido ofrecido por:
Logo Repsol


A la seva família estan acostumats a separar els residus orgànics dels plàstics, papers, cartrons, vidres o piles. Aquest compromís va passar del joc a la necessitat i de la necessitat a l'hàbit amb els més petits de la casa. L'hàbit s'estén cada cop a més materials, i també han començat a reciclar l'oli de cuina usat (també anomenat UCO).

Una manera senzilla de fer-ho és portant-lo a un punt net. També es poden utilitzar els contenidors urbans presents en alguns municipis. Fins i tot hi ha comunitats de propietaris que han habilitat uns dipòsits especials per acumular l’oli usat dels veïns. I és que un sol litre d'oli de cuina usat abocat a les canonades d'una casa pot arribar a contaminar mil litres d'aigua, obstruir les canonades o causar males olors.

Alguns centres comercials han habilitat espais on els particulars poden portar, en ampolles, l'UCO produït a casa. En aquest sentit, i amb l'objectiu de facilitar la gestió, Repsol ha implementat un nou servei de recollida d'oli de cuina usat en 149 de les seves estacions de servei de la Comunitat de Madrid. El procés és senzill: només cal portar-hi l'oli en ampolles de plàstic transparent, preferentment d'1 o 2 litres, tancades amb tap, fins a un màxim de 5 litres, i lliurar-les al venedor. A més, els usuaris que comptin amb l'aplicació Waylet es poden beneficiar d'un descompte de 30 cèntims per litre d'oli de cuina usat lliurat per a un proper proveïment o per adquirir altres productes en les més de 3.300 estacions de servei de la companyia a Espanya.

Les dades

Segons dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a les llars espanyoles es van consumir gairebé 12 litres d'oli per persona el 2021. Si sumem al consum domèstic el seu ús industrial i en restauració, a Espanya es generen cada any uns 150 milions de litres d'oli de cuina usat.

Espanya és un dels països amb més producció d'UCO i menors quotes de recollida, activitat que es realitza de manera molt atomitzada, cosa que fa d'Espanya un mercat que s'ha de desenvolupar i professionalitzar. Perquè, encara que la recol·lecció d'oli de cuina usat en el sector professional és força elevada, gran part del domèstic encara no es recupera, és a dir, menys d'un 5%.

Cómo reciclar aceite de cocina puede impulsar la economía circular y salvar al planeta

Els usos

L'oli de fregir reciclat pot tenir múltiples usos. Des de fer sabó fins a la producció de lubricants per a greixos d'ús industrial o comercial, fabricació d'espelmes, etcètera. A més, el seu potencial com a primera matèria per a la producció de combustibles renovables el converteix en aliat per a la transició energètica.

"L'oli usat és un residu a què cal donar una sortida, i una oportunitat excel·lent és utilitzar-lo com a matèria primera per fabricar biocombustibles avançats", assegura Rafael Roldán, investigador de Technology Lab, el centre d'innovació de Repsol. "Amb el seu aprofitament podem generar aquest tipus de combustible renovable que és zero emissions netes i es pot utilitzar en els motors actuals de cotxes, camions, avions o vaixells”.

Cómo reciclar aceite de cocina puede impulsar la economía circular y salvar al planeta


Aquesta última característica fa dels combustibles renovables una solució per reduir les emissions del transport de manera immediata que ja està disponible al mercat. De fet, a Espanya, en totes les estacions de servei el carburant té més d'un 10% de combustible renovable per llei. Es fabriquen a partir de matèries primeres d'origen orgànic, com ara biomassa, residus de la indústria agroalimentària, residus forestals i agrícoles o olis vegetals usats. Reciclar l'oli que fem servir a casa contribuirà així a impulsar el futur de la mobilitat.

Repsol engegarà aquest any la primera planta de biocombustibles avançats d'Espanya a Cartagena. La planta, amb una inversió de 200 milions d’euros, produirà 250.000 tones de combustibles renovables a l’any a partir de residus com l’oli de cuina usat.

Top