arrow_back

¿Quines coses has de saber sobre les alternatives sense fum?

¿Sabies que la prevalença de l'hàbit de fumar es manté a Espanya per sobre del 20% de la població i que des de fa uns anys és una xifra que s'ha mantingut pràcticament estable? Al nostre país encara hi ha 8.822.4001 fumadors, és a dir, milions de persones que trien l'opció més perjudicial per consumir tabac: la cigarreta.

Per descomptat, la millor opció per a qualsevol fumador adult serà sempre deixar completament els productes de tabac i nicotina. Però és fonamental que aquells fumadors adults que altrament continuarien consumint cigarrets tinguin accés a informació veraç basada en evidència científica sobre les alternatives que tenen a la seva disposició.

Però a la vista de la gran desinformació existent sobre la ciència que hi ha darrere d'aquest tipus d'alternatives a les cigarretes, i a fi d'afavorir el debat públic sobre el paper que poden jugar per combatre els problemes associats al tabaquisme, en els 6 punts següents s'explica l'evidència científica sobre les alternatives sense fum i les dades que suporten el seu potencial com a eines que impulsin l'inici de la fi de les cigarretes.


1. Alternatives sense fum i cigarretes tradicionals: no són el mateix

La seva diferència més rellevant és que, al contrari del que passa en encendre una cigarreta, en les alternatives sense fum no es produeix combustió.

Lògicament s'ha d'analitzar l'evidència existent cas per cas, però –amb caràcter general– si aquests dispositius lliures de combustió compten amb el suport científic i amb uns estàndards de qualitat i seguretat apropiats, suposen una millor alternativa a les cigarretes tradicionals. És important recordar que aquestes alternatives no són innòcues i que el seu consum comporta generalment la inhalació de nicotina, que és addictiva, i que a més estan dirigides únicament a fumadors adults que altrament continuarien fumant.

2. No tots els productes lliures de fum són iguals

De fet, i encara que hi ha algunes similituds, les alternatives sense fum no són totes iguals. Per exemple, els dispositius d'escalfament de tabac, com el seu nom indica, escalfen tabac real dins un rang de temperatura específic, sense arribar a cremar-lo; mentre que els cigarrets electrònics (també coneguts com a vapejadors o vapers), escalfen una solució líquida que pot contenir nicotina2 agregada i altres components.

3. Alternatives amb nicotina, però sense combustió

És així. La nicotina és una de les raons per les quals la gent fuma, juntament amb el sabor i el ritual. Perquè els fumadors adults abandonin completament les cigarretes i optin per alternatives millors que seguir fumant, els experts indiquen que aquests productes han de contenir generalment nicotina.

En encendre una cigarreta, es desencadena el procés de combustió que arriba a assolir temperatures extremes, per sobre dels 600° C. Són aquestes altíssimes temperatures les que generen el fum i la cendra, així com l'alliberament d'alts nivells de substàncies químiques perjudicials per a la salut.

4. La nicotina no és la causa principal de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar

La nicotina és una substància que es dona de forma natural en la fulla de la planta del tabac. És una substància addictiva i no està exempta de risc; no obstant, no és la principal responsable de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar. Les autoritats sanitàries i els experts científics coincideixen que els seus principals causants són el centenar de substàncies químiques identificades com a perjudicials que es generen en cremar el tabac i que el fumador adult inhala a través del fum. Cal saber, a més, que la nicotina està contraindicada per a certs grups de població, com ara dones embarassades i lactants, persones amb malalties relacionades amb el cor, amb pressió arterial alta greu o diabètics. Aquests productes tampoc no han de ser accessibles per als menors d'edat.

5. Ni els dispositius d'escalfament de tabac ni els vapejadors produeixen fum

Totes dues alternatives sense fum emeten una suspensió de fines partícules líquides i/o sòlides en un gas (normalment aire). En el cas de les cigarretes electròniques, el que s'allibera és vapor, i en els dispositius d'escalfament de tabac es tracta d'un aerosol.

És cert que les cigarretes tradicionals emeten fum, que és un aerosol, però, la seva composició és molt diferent, ja que conté milers de substàncies químiques, de les quals un centenar s'han identificat com a perjudicials o potencialment perjudicials.

6. Les alternatives sense fum són opcions preferibles a la cigarreta i tenen el potencial de reduir dràsticament les vendes de cigarretes

Aquest tipus d'alternatives no estan lliures de risc, però, es posicionen com una millor opció a la cigarreta quan les avala l'evidència científica i se sotmeten a una regulació que en garanteixi la qualitat i la seguretat. Aquestes alternatives, a més, estan dirigides únicament a adults que altrament continuarien fumant.

Cal tenir en compte que, malgrat els esforços duts a terme pels governs en el disseny de mesures de control del tabaquisme, sobre prevenció i foment de polítiques que impulsin l'abandonament d'aquest hàbit, al món hi ha uns 1.300 milions de fumadors, i les estimacions de l'OMS apunten que aquesta tendència no canviarà de manera significativa durant els propers tres anys.

L’evidència internacional confirma que la disponibilitat d’alternatives menys nocives que fumar pot accelerar el descens d’aquest hàbit.


¿De dónde viene la nicotina?

El potencial de reducció del dany que tenen aquests productes ha estat evidenciat a través del cas del Japó, on es va reduir la taxa de tabaquisme relativa a productes de combustió un 1% entre el 2013 i el 2016. No obstant això, entre el 2016 i el 2019, es va reduir un 5,2%, i gairebé 3 de cada 10 fumadors japonesos van deixar de fumar. Això va coincidir amb el llançament a nivell nacional de productes d'escalfament de tabac.

Mentrestant, des que les cigarretes electròniques van esdevenir populars a Anglaterra, fa al voltant d'una dècada, el descens en la taxa de prevalença tabàquica s'ha accelerat, cosa que ha portat molts experts britànics i el Govern, a considerar-los una eina de reducció del dany. El 2011, la taxa de prevalença tabàquica era del 19,8% i al 2019 havia decrescut fins al 13,9%, o el que és el mateix, una reducció de gairebé un terç en tan sols 8 anys3.Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad La nicotina és una substància addictiva present de manera natural a la fulla de tabac. Tot i que no és la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, no és innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques). 3UK: Adult smoking habits in the UK - Office for National Statistics (ons.gov.uk)