Així afecta el ciutadà la pròxima Estratègia Farmacèutica Europea

Els nous medicaments són els responsables directes de fins al 73% de l’increment de l’esperança de vida als països desenvolupats
30Nov.

La Comissió Europea té previst llançar durant els pròxims mesos la seva revisió de la legislació farmacèutica general, així com de la normativa sobre medicaments orfes i medicaments pediàtrics, en el marc de la futura Estratègia Farmacèutica Europea. L’objectiu és garantir un entorn regulatori que millori la disponibilitat i accessibilitat dels medicaments per a tots els ciutadans, que, al seu torn, augmenti la competitivitat i innovació de la indústria farmacèutica i garanteixi la sostenibilitat dels sistemes sanitaris.