Les teràpies gèniques: medicina del futur que ja és una realitat

11Octubre

La sida ha estat un dels majors desafiaments als quals s'ha hagut d'enfrontar l'home durant el segle XX, el càncer és i serà el del segle XXI.