Solucions ecoeficients per preservar el valor dels aqüífers :: Prensa Ibérica para Aqualia

Solucions ecoeficients per preservar el valor dels aqüífers

Aqualia reivindica en aquest Dia Mundial de l’Aigua la importància dels recursos hídrics. La companyia treballa per optimitzar les xarxes de distribució i la recuperació d’aqüífers

Un projecte de:


Les aigües subterrànies són decisives per al bon funcionament dels ecosistemes, raó per la qual és urgent protegir-les de la sobreexplotació i utilitzar-les de forma sostenible per sobreviure al canvi climàtic i satisfer les necessitats d’una població en constant creixement. Segons dades actuals de la UNESCO, les aigües subterrànies representen aproximadament el 99% de tota l’aigua dolça líquida de la Terra i suposen la meitat de l’aigua extreta per a ús domèstic. Per a les zones rurals les aigües subterrànies resulten fonamentals, ja que més del 90% de la població d’aquests territoris no rep l’aigua a través de sistemes de subministrament.

La gestió del cicle integral de l’aigua segueix sent un dels factors clau per assolir l’èxit en el camí cap al desenvolupament sostenible. Nacions Unides va declarar el període 2018-2028 com el Decenni Internacional per a l’Acció Aigua per al Desenvolupament Sostenible. D’aquesta manera, la societat compta amb un marc d’actuació per accelerar el compliment de l’ODS 6 Aigua Neta i Sanejament i les seves respectives metes, unint esforços per afrontar els desafiaments relacionats amb l’aigua i, per tant, la resta dels objectius que proposa l’Agenda 2030.

Recuperar els aqüífers

Aqualia treballa des de fa anys en el desenvolupament i implantació de tecnologies que optimitzin el rendiment de les xarxes de distribució d’aigua i, en conseqüència, afavoreixin la recuperació dels aqüífers, a través de solucions que garanteixen el proveïment i tractament de l’aigua de forma eficient, segura i respectuosa amb l’entorn. Recentment, Aqualia ha presentat el seu Pla Estratègic 2023, en el qual integra la sostenibilitat com a aspecte transversal.

Així, la companyia afronta el seu compromís a través d’objectius mesurables i quantificables que permeten conèixer la seva contribució a l’Agenda 2030. Una de les línies estratègiques definides en el pla és l’emergència climàtica i la cura del medi ambient.

Ecoeficiència en el cicle

Les activitats del cicle integral de l’aigua estan integrades en el medi natural, raó per la qual la cura del medi ambient resulta una cosa intrínseca en el dia a dia de la gestió d’aquests serveis i exigeix actuacions responsables per a la protecció i recuperació dels ecosistemes. Aqualia està portant a terme amb èxit actuacions encaminades a optimitzar la gestió de les instal·lacions i l’aprofitament dels recursos hídrics que s’han concretat en una important reducció de l’aigua captada dels aqüífers.

Aqualia inverteix en tecnologia i en innovació amb l’objectiu d’aconseguir una gestió eficient de l’aigua, i posa a disposició d’administracions i ciutadans solucions smart que permeten un control més gran i un consum més eficient. Gràcies al desenvolupament de programes propis de monitorització i mesurament, integrats en la plataforma Aqualia LIVE, la companyia ha elevat dos punts l’eficiència mitjana de les xarxes de distribució d’aigua que gestiona a nivell global.

La digitalització d’aquests processos permet a Aqualia col·laborar amb les administracions públiques per solucionar la problemàtica sobre les fugues en les xarxes de distribució d’aigua que planteja la Directiva Europea 2020/2184, relativa a les aigües destinades al consum humà.

Essencial per al desenvolupament

La raó de ser d’Aqualia, primera empresa del sector certificada per AENOR en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, és la protecció de l’aigua com a element essencial per al progrés i desenvolupament de les societats.

Mitjançant la integració d’aquests Objectius en el centre de la seva estratègia empresarial la companyia col·labora en la generació de solucions, mesures i fets concrets que facilitin la consecució de l’Agenda 2030 per un planeta millor i sense deixar ningú enrere.