Luis Martínez-Abarca, director de l'Àrea de Col·legis CEU: 'La individualització a les aules ens permet detectar el talent dels nostres alumnes i explotar-lo' :: Prensa Ibérica per CEU

Luis Martínez-Abarca, director de l'Àrea de Col·legis CEU:
"La individualització a les aules ens permet detectar el talent dels nostres alumnes i explotar-lo"

Els nous models didàctics i pedagògics fomenten la participació, l'autonomia i l'aprenentatge a partir de l'error per impulsar la creativitat i el talent


Deia Albert Einstein que "tots som uns genis. Però si jutgem un peix per la seva capacitat per enfilar-se a un arbre, es passarà tota la seva vida creient que és un estúpid". Aquesta meravellosa frase ens fa pensar en la tendència a homogeneïtzar, sense fixar-se en les habilitats de cadascú. Sembla que tots els nens haurien de ser bons en el mateix, però la veritat és que cal desterrar aquesta idea i ajudar els fills a descobrir i desenvolupar els seus propis talents. Es tracta d'una feina en la qual pares, mares i docents han de ser aliats i treballar junts en una mateixa direcció, com ha subratllat Luis Martínez-Abarca, director de l'Àrea de Col·legis CEU, en l'esdeveniment en línia "La educación importa para... potenciar el talento de nuestros hijos".

Nou enfocament en l'ensenyament

Luis Martínez-Abarca, director de l'Àrea de Col·legis CEU. "És cert que els models educatius actuals i les ràtios amb les quals treballem a les aules no ens ho posen gaire fàcil. Hi ha certa tendència a facilitar la gestió del grup per mitjà de l'estandardització intentant centrar sobretot els processos en l'ensenyament i els continguts. Però també és cert que des de fa anys estem treballant en una renovació didàctica i pedagògica que ens permet desenvolupar l'autonomia dels grups i dels alumnes individualment i alliberar el docent per a activitats de més rang. Jo acostumo a fer un paral·lelisme amb el model de lideratge del directiu que té com a primera funció detectar i explotar el talent amb què treballa. La missió del professor a l'aula és exactament la mateixa", explica el responsable de coordinar l'activitat dels deu Col·legis CEU repartits pel territori nacional.

"Aquesta individualització -continua- ens permet anar detectant el talent dels nostres alumnes i explotar-lo, que és la clau. Generem activitats diverses a través de models ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) o les classes invertides, que fan possible treballar diversos aspectes de la intel·ligència dels alumnes i posar-los en valor a l'aula."

¿L'escola mata la creativitat?

Perquè com assenyalava fa anys l'educador i acadèmic britànic Ken Robinson en la seva xerrada TED "L'escola mata la creativitat?" hem de "veure en els nostres fills la promesa que són" i això només és possible amb un sistema educatiu que fomenti la creativitat en comptes de minar-la. En aquest sentit, Martínez-Abarca creu que "la massificació i l'estandardització, sobretot en models de segle passat, era molt freqüent. Estaven molt orientats al pensament convergent, a la utilització de l'hemisferi esquerre del cervell i en aquest sentit, sí, clarament mataven la creativitat. Però els nous models didàctics plantegen recursos diferents, cosa que enriqueix moltíssim l'aprenentatge i dona moltes possibilitats als alumnes".

L'error com a part de l'aprenentatge

A més, per al desenvolupament de la creativitat és clau un altre factor, "la cultura de l'error", ressalta Luis Martínez-Abarca. Els nens s'arrisquen; si alguna cosa no la saben, li busquen una sortida. No els espanta equivocar-se. Però, com Ken Robinson enunciava en la seva coneguda xerrada i el Director de l'Àrea de Col·legis CEU ratifica, "els sistemes educatius tradicionals estigmatitzen l'error i, quan arriben a adults, els nens ja han adquirit la por d’equivocar-se i han perdut la capacitat de ser creatius".

Per evitar que això passi, a les escoles CEU han posat en marxa programes específics, com "regala’m el teu error", un espai en el qual tant professors com alumnes comparteixen "en confiança" les seves experiències, projectes, coses que no funcionen... "Es tracta de convertir l'error en alguna cosa constructiva i així afavorir la creativitat, el risc, el fet d’atrevir-se", assenyala el docent.

Alumnes "enormement motivats"

En una societat en què tot va molt ràpid i moltes coses s'aconsegueixen amb un sol clic, als centres CEU també es treballa "el valor de l'esforç i la paciència": "És molt important ensenyar als nens, des d'edats molt primerenques, que hi ha moments de temps lent i moments de temps ràpid i el fet que hi hagi una combinació adequada d'aquest tipus de temps afavoreix que a poc a poc desenvolupin la paciència per a determinades activitats, aquelles que comporten reflexió i que fan possible el pensament analític, el pensament crític i les funcions executives".

La combinació de tots aquests recursos i estratègies en els nous models educatius, amb metodologies actives d'ensenyament que converteixen l'alumne en protagonista del seu propi aprenentatge, és la millor manera de despertar la motivació a les aules. "Els alumnes no estan motivats en un model educatiu on no tenen capacitat per desenvolupar els seus potencials, però quan generem un clima adequat els alumnes estan enormement motivats", destaca Martínez-Abarca. "És un gust entrar en un col·legi i veure l'activitat, els alumnes protagonistes i la seva autonomia", recalca.

Top