PCR en saliva, una solució menys molesta per diagnosticar la Covid-19 :: Prensa Ibérica

Articles

PCR en saliva, una solució menys molesta per diagnosticar la Covid-19

Quirónprevención, empresa de prevenció de riscos laborals de Quirónsalud, comença a oferir als seus centres aquesta prova, que se suma al complet arsenal diagnòstic amb el qual ja compten per millorar la detecció de nous contagis

A aquestes altures del 2020 rara és la persona que no està familiaritzada amb l’ecosistema de proves de diagnòstic de Covid que existeixen. Poques setmanes després de la incorporació del Test Ràpid d’Antigen a la llista, arriba una modalitat de PCR a través d’una mostra de saliva. Una nova manera de diagnosticar la malaltia que promet fiabilitat, rapidesa, i, el més important, menys molèsties per al pacient.

A partir d’aquesta mateixa setmana, la PCR en saliva ja està disponible als centres que Quirónprevencion té repartits per tota la geografia espanyola.

¿En què consisteix?

Aquest test PCR ens permet detectar la infecció per la Covid-19 mitjançant saliva. La presa de mostres és molt fàcil i el seu nivell de fiabilitat és molt alt. La particularitat del test PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) és que permet localitzar la presència del virus SARS-COV-2 en les primeres fases de la infecció respiratòria amb una alta sensibilitat i especificitat, sobretot, en càrregues virals altes. Igual que la PCR nasofaríngia, els resultats solen trigar entre vint-i-quatre i quaranta-vuit hores (depenent de la demanda i capacitat de cada laboratori). “La realització de la prova de la PCR en saliva és molt fàcil respecte a la resta de proves actuals. El pacient ha de dipositar una mostra de la seva saliva en un tub i el procés sol prolongar-se uns dos o cinc minuts per obtenir uns resultats fiables”, explica el Dr. Leopoldo Álvarez, de Quirónprevención.

A més, dins de les PCR de presa de mostra mitjançant saliva, es pot distingir entre dues modalitats:
Masticació de salivette i Dipòsit de saliva en pot esterilitzat. La principal diferència entre totes dues està en el fet que en la primera s’obté la mostra mitjançant la impregnació a l’interior de la boca i, en la segona, es diposita el fluid directament dins del pot estèril, tenint especial cura a tractar de generar la màxima quantitat possible de saliva a la boca abans de dipositar-la en el tub per no generar espuma.

Pautes a tenir en compte

Per a les dues modalitats de PCR amb saliva, existeixen unes directrius que el pacient ha de conèixer amb anterioritat a la realització de la prova: no menjar, beure, mastegar xiclet o fumar durant els 30 minuts abans de prendre la mostra i, preferiblement, fer-la a primera hora del matí, sense haver-se aplicat maquillatge, crema o labial. A més, el Dr. Álvarez apunta que és convenient “netejar de residus la cavitat bucal bevent aigua trenta minuts abans de la presa de la mostra així com mantenir una correcta higiene de mans en tot moment”.

¿Quins són els avantatges?

El procediment d’extracció de la mostra en saliva és molt més senzill si el comparem amb la resta de proves que actualment podem realitzar-nos. I és precisament aquest el principal avantatge. Des del punt de vista del pacient, s’ha de subratllar que no és una prova invasiva, ja que no és necessari l’ús dels bastonets. Els ‘temuts’ escovillers nasofaringis, que resulten tan molestos als pacients i que són de ‘tràmit’ obligat en la realització de la PCR com per al test d’antígens. En la PCR en saliva serà suficient amb dipositar saliva en un pot o mastegar un salivette.

A l’eliminar els escovillers nasofaringis de l’equació la prova està especialment indicada per als nens petits i les persones grans. “Des del punt de vista mèdic, a més, la seva sensibilitat ens ofereix un alt índex de fiabilitat”, assegura el Dr. Ávarez de Quirónprevención. I és que la PCR de saliva difereix de la PCR normal només en el tipus de mostra que s’analitza, però el procés posterior és el mateix, és a dir, s’ha d’enviar la mostra al laboratori, els resultats triguen igualment entre 24 i 48 h i per tant també els resultats són molt fiables.

PCR Tradicional Vs PCR en saliva

La mostra que s’ha establert fins ara més sensible i accessible ha sigut la nasofaríngia, ja que detecta ARN viral fins i tot després de la fase del contagi. En alguns pacients s’ha detectat ARN mesos després d’haver-se contagiat. L’inconvenient d’aquesta mostra consisteix en la presa de mostra: s’ha de realitzar obligatòriament per personal sanitari.

Quirónprevención, realitzant de manera simultània i paral·lela les PCR tradicionals i les de mostra en saliva, té l’objectiu de comparar resultats i poder acreditar la fiabilitat d’aquest nou tipus de prova.

De moment, s’ha observat que amb la PCR en saliva és més fàcil recollir a gran quantitat de persones a la vegada (col·lectius) i que permetria una anàlisi igualment sensible per PCR. La mostra de saliva és una mostra senzilla de prendre amb les consideracions o pautes prèvies a la presa que ja hem indicat anteriorment. A més els resultats, quan es compara amb la PCR de la mostra nasofaríngia (espècimen de referència per a diagnòstic de SARS-CoV-2), és comparable sobretot en cicles menors de 35 Ct, i per tant infectius. S’ha conclòs, per tant, que la saliva és una bona mostra per posar de manifest casos d’infecció activa per coronavirus quan s’analitza mitjançant RT-PCR. I té com a avantatge addicional l’eliminació del risc del personal exposat en la presa de mostra.

Totes les proves de diagnòstic

PCR.
És la tècnica de referència per al diagnòstic del virus SARS-CoV-2 en les primeres fases de la malaltia ja que és un sistema molt sensible, i es poden detectar quantitats molt baixes de virus. No obstant, no diferencia per si mateixa l’estadi de la malaltia en què pot trobar-se el pacient: inici, fase aguda o fase de recuperació. Si s’obté un resultat negatiu d’un pacient amb alta sospita d’infecció pel virus SARS-CoV-2, s’haurà de confirmar amb una nova prova. La presa de mostra és nasofaríngia i no és necessari acudir-hi en dejú.

Test Ràpid d’Antigen.
Detecció del virus des d’inici del contagi amb una alta fiabilitat del resultat. El principal avantatge d’aquesta nova prova és la rapidesa amb què s’obté el resultat (15 min), cosa que permet una agilitat més gran en la presa de decisions tant a nivell individual com col·lectiu. La presa de mostra és nasofaríngia i no és necessari acudir-hi en dejú.

Test Ràpid d’Antigen amb tecnologia Lumira Dx.
La incorporació de Lumira Dx en l’anàlisi de la mostra permet realitzar un diagnòstic més encertat i precoç, ampliant-se la finestra de dies de detecció de 7 a 12 i amb més sensibilitat (99%). La presa de la mostra és nasal, menys invasiva per al pacient respecte a la nasofaríngia.

Test Elisa.
Detecció d’anticossos de tipus IgM i IgG enfront de la COVID-2019 (SARS-CoV-2) mitjançant el test de referència (ELISA/Quimioluminiscencia): Immunoassaig quantitatiu i amb marcat CE.
Els anticossos de tipus IgM són marcadors d’infecció recent i es detecten en un 90 % dels casos entre els dies 4 a 7 de la infecció, segueixen augmentant fins al dia 14 i després comencen a disminuir. Els anticossos de tipus IgG es detecten una mica més tard (de mitjana el dia 8 postinfecció), i augmenten fins a les 3 setmanes, aproximadament. La sensibilitat i especificitat del test serològic que realitzem és pròxima al 100%. S’ha de mencionar que la prova de detecció d’anticossos de tipus IgM i IgG davant la COVID-19 mitjançant l’immunoassaig NO és la prova ràpida o test ràpid de detecció d’anticossos.
La presa de mostra és a través d’una extracció sanguínia convencional i no és necessari acudir-hi en dejú..

Test Ràpid.
Permet retenir els anticossos del pacient per unió a les proteïnes del virus dipositades en el suport, produint una coloració visible que sol ser produïda per or col·loidal. Aquesta banda s’associa, doncs, a la presència d’anticossos específics i alguns tests (però no tots) permeten distingir si es tracta d’IgM o IgG. Detecten només anticossos del virus i no d’altres associats a altres infeccions o patologies. La prova es porta a terme en uns 15-20 minuts. La presa de mostra és a través d’una gota de sang i no és necessari acudir-hi en dejú.