Test d’antígens: descobreix si tens la Covid-19 en 15 minuts :: Prensa Ibérica

Articles

Test d’antígens: descobreix si tens la Covid-19 en 15 minuts

L’avantatge dels nous test d’antígens és que en tan sols 15 minuts pots tenir el resultat amb una sensibilitat del 100% en els tres primers dies d’infecció

La Covid-19 està sent tot un repte per al sector sanitari. Des que va aparèixer a les nostres vides, hi ha una carrera a contrarellotge per trobar una vacuna, però mentre això succeeix, el sector sanitari està tractant d’evitar que es torni a col·lapsar la sanitat amb nous brots. Per a això és fonamental poder detectar el virus en la població de forma ràpida i fiable. Fins ara s’han estat utilitzant les PCR i els tests serològics, però necessiten passar per laboratori raó per la qual el termini per obtenir els resultats no és immediat.

A mitjans de setembre va sortir una nova prova: els tests ràpids d’antígens, capaços de diagnosticar el virus SARS-CoV-2 des de l’inici del contagi i amb la mateixa fiabilitat que les PCR. Aquests nous test de diagnòstic ens permeten tenir els resultats en 15 minuts. S’han convertit en un halo d’esperança de poder controlar els possibles brots que vagin sorgint. El grup hospitalari Quirónsalud ja els ha incorporat en els seus hospitals. El Dr. Luis Manuel Barrena Santana, del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Quirónsalud Clideba assenyala: “els nous test d’antígens busquen directament la proteïna, és un sistema més ràpid perquè evita molts procediments de laboratori. Des que entra el pacient, en mitja hora podem tenir el resultat, cosa que és un avantatge important des del punt de vista de presa de decisions i de control de pacients. S’aplica a pacients amb símptomes i suposa un abans i un després en la presa de decisions. A més, és important recalcar la importància que aquestes proves es realitzin sempre atenent a criteris mèdics”.

Fiable i ràpida

S’ha de destacar que la fiabilitat del test d’antígens està contrastada per l’Administració de Medicaments i Aliments (FDA) dels Estats Units i el Centre Nacional de Microbiologia de l’Institut de Carlos III a Espanya. La mostra que es realitza als pacients és nasofaríngea i té una sensibilitat del 100% si la mostra s’agafa fins al tercer dia després del contagi, cosa que permet un diagnòstic precoç. En el cas de simptomàtics amb 5 o menys dies presenta una sensibilitat del 98,2% i una especificitat del 99% i amb 7 o menys dies, la sensibilitat varia a 93,3%. La sensibilitat en asimptomàtics també és alta, cosa que és una arma a favor per evitar la propagació del virus.

Aquestes proves són molt útils en els serveis d’urgències, ja que com explica el Dr. José María Ignacio García, cap de Pneumologia dels hospitals Quirónsalud Marbella i Camp de Gibraltar: “Al demanar un temps de resposta menor enfront de la PCR d’urgències, permet prendre decisions immediates sobre tractament i mesures d’aïllament del pacient i els seus contactes directes evitant més riscos de contagi”. Aquesta presa de decisions a temps és la que pot ajudar a frenar l’expansió del virus.

Test d’antígens, PCR o Serològiques

No ens hem d’oblidar que la PCR segueix sent la tècnica de referència en les primeres fases de la malaltia pel seu alt nivell d’especificitat. “Els PCR ràpids, que no s’han de confondre amb els tests d’antígens, uneixen els avantatges de les dues proves. Per un costat, la rapidesa en el resultat, similar als tests d’antígens i per un altre la fiabilitat en el diagnòstic que aporta una PCR”, admet Dra. Elena Llompart, cap de Laboratori d’Anàlisis Clíniques de Clínica Rotger i Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

En aquest sentit, alguns centres de Quirónsalud han incorporat la tecnologia més avançada per agilitzar els resultats d’aquestes proves, cas dels hospitals Quirónsalud Torrevella, Alacant i Múrcia, que compten en els seus laboratoris amb una nova tècnica per a la realització de fins a 1.000 proves PCR diàries i obtenir resultats en menys de 24 hores, “Aquest nou equip ens permet una rapidesa i eficàcia més grans durant el procediment d’extracció i purificació de RNA en mostres de pacients amb possible infecció per Covid-19. Per tant, aquests avantatges es tradueixen en un temps de resposta més breu en l’obtenció dels resultats de la PCR. A més, al ser un procés automatitzat, es minimitzen els errors manuals de la tècnica i les possibles contaminacions encreuades entre mostres”, explica el doctor Juan José Mata, especialista del laboratori d’immunologia de l’hospital Quirónsalud Torrevella i Alacant.

Actualment existeixen dos tipus de prova per detectar la SARS-CoV-2: les que es basen en la detecció del virus que serien la PCR o el test d’antígens, i les que es basen en la resposta de l’organisme a la infecció i que són sensibles als anticossos que genera el nostre sistema immunològic abans de la presència del coronavirus, és a dir, les proves serològiques.

En definitiva, unes busquen la presència activa del virus, a través del seu material genètic o de les restes de les seves proteïnes (test d’antígens o PCR) i altres detecten la resposta del pacient a la infecció (test d’anticossos). “Existeix tot un arsenal de proves i totes tenen els seus avantatges i limitacions, però si les utilitzem en els contextos i situacions adequades i de forma generalitzada, podem protegir la població d’una manera eficaç alhora que es podrien limitar els efectes negatius que sobre l’economia tindrien nous confinaments”, assegura José Alejandro Medina, cap de servei de Medicina Interna de Quirónsalud Tenerife.

La PCR i els tests d’antígens s’utilitzen fonamentalment en els casos de sospita de contacte recent, és a dir, en els primers dies després de la infecció. Per la seva part, els tests d’anticossos aporten informació complementària de gran interès epidemiològic. “Estan indicats en pacients a partir del 7è dia amb simptomatologia i pacients asimptomàtics per determinar si han tingut contacte amb el virus i, en el seu cas, han generat anticossos, són les conegudes determinacions IgM/ IgG, i el termini d’entrega del resultat és de 24 hores per a pacients ambulatoris. El test que s’està utilitzant a Quirónsalud presenta una sensibilitat i especificitat pròxima al 100%”, adverteix el Dr. Miguel Marcos, cap de Medicina Interna de Quirónsalud Màlaga.