Hidrogen: energia verda, neta, segura que marcarà la política de renovables a Espanya :: Prensa Ibérica per Repsol

Hidrogen: energia verda, neta, segura que marcarà la política de renovables a Espanya

El novembre del 2020, el president del Govern Pedro Sánchez, va anunciar que Espanya compta amb tots els requisits per ser una potència mundial d'energia neta, de manera que, com que som líders en tecnologia i producció pròpia d'energies renovables, podem ser líders en hidrogen verd

Atala Martín


El president va reiterar el compromís del Govern per treballar en un Full de Ruta de l'Hidrogen Renovable -aprovat el 6 d'octubre del 2020-, que suposaria una inversió propera als 8.900 milions d'euros fins al 2030. El desenvolupament de l'hidrogen renovable incentivaria la creació de cadenes de valor industrial innovadores al nostre país, el coneixement tecnològic i la generació d'ocupació sostenible, contribuint a la reactivació cap a una economia verda.

Però què és l'Hidrogen Renovable o Hidrogen Verd?

L'hidrogen no és una font primària d'energia, com ara la solar o eòlica, sinó un producte de nova creació, capaç d'emmagatzemar energia per ser alliberada de forma gradual i amb zero emissions de CO2. En el cas que es facin servir energies renovables per a la seva fabricació, el producte final obtingut seria "Hidrogen verd" o "Hidrogen Renovable". L'hidrogen serà una de les claus per eliminar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, responsables del canvi climàtic.

Com s'emmagatzema?

L'emmagatzematge de l'hidrogen implica molt de volum i la tècnica més utilitzada per a la seva conservació és en forma de gas. S'emmagatzema a molt baixa pressió i és la manera més econòmica fins ara, juntament amb l'estat líquid, que necessita temperatures molt baixes i un aïllament superior. El fet que es popularitzin les hidrogeneres (benzineres per a automòbils amb dipòsits d'hidrogen) posa en valor l'alt nivell de seguretat d'aquest element.

Per què val la pena?

És un recurs renovable i versàtil, explica Tomás Malango, director d'Hidrogen de Repsol. “L'hidrogen ha estat un vector energètic prometedor durant molts anys i hi ha hagut diversos intents de desplegar l'economia de l'hidrogen que mai no s'han acabat de completar. I la raó principal és que obtenir hidrogen costa molta energia i l'energia, fins ara, la generàvem a partir de combustibles convencionals que emetien molt de CO2. Aquest paradigma l'han trencat les energies renovables, perquè disposar d'energia a cost relativament assequible i sense emissions associades ens permet invertir-la a obtenir hidrogen i, a partir d'aquí aplicar-ho on correspongui”. Així ho explica Malango:

D'on s'obté l'hidrogen?

L'hidrogen és l'element més abundant a l'Univers i és el que manté viu el nostre Sol i totes les estrelles que coneixem, però no n'hi ha gaire al nostre planeta. El jaciment més proper és a Júpiter i encara ens queda una mica lluny. Aleshores… d'on s'obté?

Hi ha diverses maneres de produir hidrogen renovable. Una de les tecnologies més utilitzades és l'electròlisi a partir d'aigua, que consisteix a separar la molècula d'aigua en hidrogen i oxigen mitjançant l'aplicació d'energia elèctrica renovable. Però hi ha altres alternatives. La multienergètica Repsol, per exemple, l’obté a partir d'energia solar i utilitzant biometà.

L'obtenció d'hidrogen renovable mitjançant energia solar es desenvolupa juntament amb Enagás, pel procés anomenat fotoelectrocatàlisi, que permet reduir la petjada de carboni en un 100% respecte del sistema convencional de producció a partir del reformat de metà. Entre les entitats que col·laboren en el projecte hi ha l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, la Universitat d'Alacant, la Fundació de l'Hidrogen d'Aragó i Magrana.

I a partir de biometà

El biometà utilitzat com a primera matèria s'obté a partir de diferents tipus de residus. D'aquesta manera, s'afavoreix l'economia circular i les tecnologies d'última generació per transformar residus en productes d'alt valor afegit i petjada de carboni baixa.

Per què hidrogen?

Perquè és un gas renovable i perquè

  • Permet l'emmagatzematge de les energies renovables
  • Es reclama des del sector industrial i el de la mobilitat
  • I des del sector domèstic, on ja hi ha calderes disponibles per generar electricitat i calor amb aquest gas”, assenyala Ana Martínez, investigadora de Repsol Technology Lab

A més, és una solució innovadora a nivell mundial. Espanya, com a país que compta amb un gran potencial solar, té per a Martínez “la possibilitat de crear grans infraestructures de producció per aquesta via”. Una perspectiva que comparteix Mónica Sánchez, coordinadora de projectes d'hidrogen a Enagás: "es preveu que Espanya, per la seva situació estratègica, sigui un dels futurs exportadors d'hidrogen renovable a altres mercats d'Europa que no tenen aquest potencial en energia solar". La infraestructura gasística serà clau per transportar aquest gas, però hi ha d'altres alternatives, com ara transformar l'hidrogen renovable en combustibles sintètics.

Com s'ha fet en altres grans projectes a nivell mundial de producció renovable d'aquest gas, Repsol i Enagás han creat una companyia conjunta, Sunrgyze, que està en fase d'incorporació d'altres socis inversors, amb l'objectiu d'accelerar la implementació industrial de la tecnologia. "Una vegada aconseguim l'estat comercial, previst per al 2028, aquesta nova companyia tindrà com a model de negoci la venda de llicències de la tecnologia a tot el mercat de l'hidrogen", declara Mónica Sánchez.

Projectes d'hidrogen a Espanya

L´hidrogen renovable és una solució sostenible clau per a la descarbonització de l´economia. És part de la solució per assolir la neutralitat climàtica el 2050 i desenvolupar cadenes de valor industrials innovadores a Espanya i a la UE, així com una economia verda d'alt valor afegit.

En aquest sentit, jugaran un paper molt important la creació de “valls i clústers d'hidrogen”, on es concentri espacialment la producció, la transformació i el consum aprofitant l'aplicació d'economies d'escala, així com el desenvolupament de projectes pilot vinculats, entre d'altres, als sistemes energètics aïllats i al sector transport.

Espanya té l'oportunitat de ser un actor rellevant en el sector energètic en el futur. La disponibilitat de recursos renovables suposa un gran avantatge entre els països de la UE per produir hidrogen competitiu.

El desenvolupament de l'hidrogen renovable a Espanya comportarà, a més, una sèrie de beneficis econòmics i socials. Algunes de les oportunitats que aquesta font d'energia pot aportar a Espanya són el desenvolupament de cadenes de valor de l'economia de l'hidrogen i posicionar el nostre país com a referent tecnològic. L'economia de l'hidrogen ha d'estar impulsada i recolzada pel desenvolupament de la cadena de valor industrial i energètica associada, com ara fabricants o assembladors d'electrolitzadors, fabricants de piles de combustible, fabricants de components (electrònica, control, automoció, mecànica), fabricants de vehicles, drassanes, proveïdors de dipòsits a pressió, aportació de sistemes integrals com hidrogeneres o plantes de producció d'hidrogen renovable, així com la gestió, solucions d'emmagatzematge a gran escala, equips per al transport d'hidrogen, proveïdors de serveis de mobilitat basats en hidrogen renovable, etc. A través del foment de la innovació i del creixement de la indústria es creen les condicions propícies per a la generació de riquesa i la creació de llocs altament qualificats en cada etapa de la cadena de valor de l'hidrogen renovable.

Finalment, potenciar la R+D+i energètica espanyola com a pilar de creixement econòmic sostenible tindrà un impacte important en l'economia nacional i milers de llocs de treball directes i indirectes, molts d'ells en sectors tecnològics i industrials, d'alt valor afegit.

Top