La vivenda post-Covid evoluciona i s’adapta a un nou perfil de comprador :: Prensa Ibérica per HABITAT

La vivenda post-Covid evoluciona i s’adapta a un nou perfil de comprador

Segons un estudi d’Habitat Inmobiliaria, baixa tres anys l’edat mitjana dels compradors d’aquestes vivendes i s’incrementen les franges d’edats més joves.

Contingut ofert per:


La vivenda d’obra nova continua consolidant-se com la primera opció per a molts compradors i, concretament, per a aquells que accedeixen a la compra de la seva primera llar. No obstant, en el context actual, marcat per l’impacte de la Covid-19 a la societat, es nota un canvi en el perfil d’aquests compradors i, també, en les seves preferències a l’hora d’elegir vivenda.

Així ho demostra un estudi d’Habitat Inmobiliaria, promotora de referència en l’àmbit nacional amb forta presència a Catalunya, en el qual comparen els perfils, gustos i preferències del comprador post-Covid de la companyia, davant del comprador dels mesos previs a l’arribada de la pandèmia. Segons les seves dades, l’accés a la primera vivenda és el principal motiu de compra, representa el 48,7% del total i creix 11 punts percentuals respecte a l’època pre-Covid. De fet, la primera vivenda guanya distància amb la compra per a reposició, que es queda amb el 34,7% en l’actualitat i perd una mica més de dos punts percentuals.

Obra nova i compradors més joves i solters

D’aquesta manera, l’aposta dels catalans per la compra d’obra no-va com a primera vivenda continua guanyant terreny, com així ho re-flecteixen també les últimes dades recollides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE): la compraven-da de vivendes de nova construcció a Catalunya es va incrementar un 42,7 % el març d’aquest any respecte al mateix mes de l’any anterior, mentre que les transaccions de vivendes de segona mà tan sols van experimentar un creixement del 32,6 %.

Per un altre costat, la promotora ha vist també com l’edat mitjana dels seus compradors està baixant progressivament, en contra de la tendència observada durant els últims anys. En concret, l’edat mitjana d’aquest tipus de comprador s’ha reduït tres anys, quedantse en els 43, i s’han vist clarament incrementades les franges d’edat més joves entre els perfils compradors, sent els 37 anys l’edat que és més dominant.

Habitat Inmobiliaria revela que solo uno de cada diez compradores elige una vivienda sin terraza

Pel que fa a l’estat civil, un 41% dels compradors d’Habitat Inmobiliaria són solters, cosa que suposa un increment de 12 punts percentuals en detriment dels casats o divorciats, que representen un 51% i 5% del total, que disminueixen 8 i 2 punts percentuals respectivament.

Vivendes més grans, amb terrassa i amb piscina

El canvi en l’estil de vida que la societat està experimentant en l’actualitat també comporta un canvi en les preferències del tipus de vivenda i les seves característiques. L’estudi d’Habitat Inmobiliaria assenyala una creixent tendència de compra de vivendes unifamiliars. Les persones que opten per aquest tipus d’immobles ja representen el 17% del total de compradors d’obra nova, un percentatge que se situava en un 8% abans de la pandèmia. Una cosa similar passa amb l’adquisició de vivendes amb piscina, que augmenta en un total de 5 punts percentuals, des del 79% en l’era pre-Covid al 84% actual.

Baix amb jardí a Habitat Jardins de Teià (Barcelona).

No obstant, la diferència més clara és l’elecció i preferència actual per les vivendes amb terrassa que s’ha incrementat en 14 punts, del 75% al 89% del total. Habitat Inmobiliaria revela que només un de cada deu compradors elegeix una vivenda sense terrassa. Els compradors actuals s’inclinen també per llars més grans, sent la superfície útil mitjana de les vivendes venudes un 4% més gran en l’actualitat.

Habitat Inmobiliaria a l’avantguarda del sector a Catalunya

HABITAT INMOBILIARIA, en el seu objectiu d’escoltar la societat i atendre les seves necessitats en matèria de vivenda, segueix adaptant-se a les tendències en aquesta era post-Covid mentre continua apostant per Catalunya com a àrea estratègica. Mostra d’això són algunes de les promocions que la companyia té actualment en desenvolupament tant a Barcelona com a Girona.

És el cas d’Habitat Jardins de Teià, promoció de 80 vivendes amb terrassa de 2, 3 i 4 dormitoris amb piscina, pista de pàdel i ubicada a tan sols 5 minuts de la platja; Habitat Progrés, promoció ubicada a Badalona amb piscina i zones comunes enjardinades, composta per 40 vivendes amb terrassa de 2, 3 i 4 dormitoris; Habitat Clot-Aragó, al carrer Aragó de Barcelona, formada per un total de 41 vivendes amb terrassa d’1 a 4 dormitoris que, a més, compta amb una piscina comunitària al terrat. Per un altre costat, a Girona, la companyia té en comercialització Habitat Migdia, una promoció de 90 vivendes amb terrassa de 2, 3 i 4 habitacions ubicada a l’Eixample Sud, una zona molt sol·licitada i apreciada de la ciutat. Aquesta promoció, a més, disposa d’una zona comunitària amb piscina i zona de jocs infantils.

Top