Tothom té clar que, un cop superada l'alerta sanitària, cal afrontar de forma ferma i decidida la caiguda a tots els nivells de l'economia. Les comarques gironines han estat durament colpejadades per la crisi amb desenes d'ERTOs i l'aplicació de mesures que han significat un alentiment a tots el sectors. La construcció i l'habitatge evidentment no s'han escapat d'aquesta situació i, per aquest motiu, cal començar a pensar en la seva recuperació el més aviat possible.

Els sectors afectats i tots els seus protagonistes tenen molt clar en quines línies s'ha d'actuar. La construcció és dels motors més potents de les nostres comarques juntament amb el turisme. La Taula de la Construcció de Girona està formada per diversos agents que són el termòmetre per saber com està el sector i què en pensa. Aquest òrgan integrat per la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona i el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, ha començat a treballar ja per buscar solucions per sortir d'aquesta crisi.

En aquest sentit ha reclamat que es posin en marxa «polítiques públiques per pal·liar els efectes econòmics adversos que recauran sobre el col·lectiu». En un document, la Taula exposa que ara caldrà «parar atenció a les petites i mitjanes empreses, als treballadors autònoms, que són una gran majoria en el sector, i als professionals liberals, en especial els que estan adscrits a mutualitats alternatives, per tal que ningú quedi al marge de l'ajuda pública».

Aquests sectors tenen molt clar que un cop superat l'estat d'alarma i quan es pugui recuperar una certa normalitat cal afrontar polítiques que fomentin la recuperació. I és que aquestes ajudes s'han de donar amb la màxima urgència si es vol tornar a situar el sector de l'habitatge a nivells anteriors a la pandèmia. De ben segur que tot no tornarà a ser com a abans però hi ha decisions de les administracions que es consideren fonamentals.

En aquesta línia, des de la Taula de la Consrucció es considera que també «caldrà incentivar la recuperació de l'activitat del sector immobiliari amb mesures econòmiques, financeres i fiscals que permetin continuar les obres i els projectes que s'han hagut d'aturar i impulsar-ne de nous». Està molt clar que sense les empreses constructores no « hi haurà edificació. I sense edificació, ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat, no es produirà la recuperació econòmica que necessitem sense demora».

Perquè aquesta recuperació sigui possible a tot el territori gironí, des de la Taula de la Construcció es considera imprescindible la partipació i implicació dels ajuntaments. Per això considera que es necessitarà posar a la pràctica «fórmules imaginatives» que permetin agilitzar i simplificar tràmits burocràtics. Els empresaris s'han trobat durant aquesta crisi amb molts dificultats burocràtiques per part de les diferents administracions. Ara que arriba el moment de començar a afrontar la recuperació, consideren que hi ha tràmits que s'haurien d'agilitzar i no posar més entrebancs dels necessaris.

Pensen, entre d'altres, en «apressar l'atorgament de llicències municipals, donar resposta ràpida a tots els tràmits que han quedat aturats, agilitzar els concursos públics previstos, reprenent els terminis suspesos i, per exemple, els ajuntaments situats a la Costa Brava haurien de flexibilitzar la suspensió de llicències d'obres durant aquest estiu, respectant sempre el descans dels veïns i amb acotament d'horaris».

Aquestes només són algunes de les mesures que, segons la Taula, «no representen un esforç fiscal a l'administració local i que poden suposar una reducció de temps important per recuperar l'activitat perduda durant la situació d'alarma decretada».

D'altra banda, la Taula de la Construcció de Girona es presenta «molt sensible als efectes socials de la crisi que s'està vivint, per això des de les respectives entitats que la componen s'obriran espais de debat sobre el futur del sector i els canvis necessaris que caldrà introduir a les pràctiques professionals, per adaptar les noves construccions o la rehabilitació de les existents als nous horitzons que s'obriran quan se superi la pandèmia».