Les paraules de Jordi Fabrellas traspuen optimisme i confiança davant d'una situació realment difícil i complicada. Fabrellas ho diu molt clar: és l'hora de l'enginy i mirar el futur.

S'ha avançat molt en el sector de l'eficiència energètica en els edificis?

Els avenços tecnològics en aquests darrers anys són molt importants, fet que permet fer dissenys i rehabilitacions molt més eficients que abans. Pel que fa als edificis s'ha de tenir en compte que l'eficiència energètica ens la dona, d'una banda, els elements emprats en el seu disseny i construcció i, de l'altra, el seu equipament. Amb un disseny i una execució, utilitzant materials i sistemes constructius i amb l'equipament interior amb llums, aparells... adequats, assolirem una major eficiència energètica.

Què podríem fer en l'àmbit particular a la nostra llar?

En l'àmbit particular, s'ha de valorar, primer, el tipus d'habitatge de què es disposa, no és el mateix una construcció dels anys 60 o les actuals, de la mateixa manera que no és igual si és un pis o un habitatge unifamiliar. Però, en general, les accions que es poden fer en l'àmbit particular, per exemple, poden ser: la millora dels tancaments i obertures (vidres dobles, persianes amb aïllament, perfils amb talls tèrmics, caixes de persianes aïllades,...) la millora de l'eficiència de les calderes, augment de l'aïllament de les parets, sostres i façanes, utilització de lluminàries de baix consum, sistemes de generació d'energia verda, electrodomèstics d'alta eficiència...

I en l'àmbit empresarial?

Les accions a emprar no difereixen massa de les que s'ha parlat abans. La diferència la tenim que en un edifici industrial hi ha més facilitat de poder utilitzar les cobertes o altres zones per la producció d'energia amb plaques fotovoltaiques, que fa que es redueixi el consum d'energies fòssils. Actualment amb els materials i dissenys constructius actuals es poden fer edificis industrials altament eficients.

Estem plenament conscienciats que cal aplicar sistemes d'eficiència energètica per un món millor?

Cada vegada hi ha més consciència, perquè si no fos així, si no més es mira l'estalvi econòmic individual, l'aplicació de mesures d'eficiència energètica, no dona resultats immediats si no que poden representar que es necessiti un temps d'amortització llarg. Si no hi hagués aquesta consciència per un món millor, segurament moltes de les actuacions no es realitzarien. Per exemple, deixar de consumir energia fòssil, en la mobilitat, es a priori més costós individualment, però a escala mediambiental és molt important. Ha quedat demostrat amb el confinament, pel que fa a contaminació va baixar moltíssim. També representa un estalvi econòmic en l'àmbit del país, sobre tot al nostre que depenem de les importacions de combustibles fòssils. A menor consum la factura energètica del país baixa, fet que pot suposar que aquest estalvi es pugui dedicar a partides socials, per exemple.

Amb el codi tècnic d'edificació els edificis ara són més segurs?

Cada nova normativa es fa per millorar les anteriors, es redacten en base a l'experiència, situacions i a les noves tecnologies. El Codi tècnic pretén amb les seves indicacions millorar la seguretat de les edificacions, amb això no vol dir que les anteriors normatives aplicades no fossin segures. S'apliquen nous coneixements i tècniques.

En temps de crisi econòmica els projectes de rehabilitació energètica es poden aturar i veure's perjudicats?

És evident que una crisi econòmica afecta molts sectors, i aquest no deixa de ser un sector vulnerable, per la qual cosa és necessari la creació de plans i projectes, per part de l'Administració, per dotar de recursos perquè la ciutadania pugui continuar en la rehabilitació energètica dels edificis. El Pla europeu d'ajudes va dissenyar en aquesta línia, de sostenibilitat i digital.

És molt complicat rebre ajudes per a projectes de renovables?

La sol·licitud de qualsevol ajuda ha de complir una sèrie de requisits uns administratius i uns altres tècnics. La confecció de l'expedient, requereix coneixements que moltes vegades fan que el ciutadà trobi complicat demanar ajudes, ja no per les renovables si no per a qualsevol altre qüestió.

Des del Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials recomanem sempre, en aquests casos, que es contracti un enginyer col·legiat, per tal que l'elaboració i presentació de l'expedient sigui acurada, professional i amb més garanties d'obtenir un millor resultat per a la seva concessió.

Com està vivint el seu sector aquesta pandèmia?

El sector de l'enginyeria no ha resultat indemne a la pandèmia. Els ajuts han estat pràcticament inexistents per als professionals liberals, els afectats amb els ERTOs amb moltes dificultats per cobrar els ajuts, els que tenen empreses han patit important davallades en les comandes i en els cobraments..., és a dir, com molts altres sectors. Però com diem nosaltres: «És l'hora de l'enginy, d'adaptar-se, d'innovar i mirar el futur». Un enginyer/a es una persona que soluciona problemes i, per tant, la pandèmia no deixa de representar un nou repte per a la enginyeria.