L'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) s'ha sumat a un equip d'ens d'altres punts d'Espanya, França i Portugal per posar en valor el Patrimoni Cultural Immaterial. Són nou socis que han portat a terme una trobada a Portugal per posar en comú els coneixements i establir estratègies per a impulsar projectes.

“LIVHES: Living heritage for sustainable development” és la trobada que ha tingut lloc a Valença, a Portugal, per crear la guia per posar en valor aquest patrimoni de coneixements, de cultura i elements immaterials.

L'Espai del Peix de Palamós ha estat mostrat a la trobada internacional com una bona pràctica. Es tracta d'un centre d'interpretació de la pesca, aula taller de formació i aula gastronòmica per a la degustació del peix fresc de Palamós. Vol contribuir a la sostenibilitat, més coneixement dels productes del mar, de la seva gastronomia i posar en valor les espècies poc cotitzades però amb alt valor culinari i gastronòmic. Un patrimoni immaterial sobre el món del peix.

La taula celebrada a Portugal és un fòrum per a l'intercanvi i la reflexió que ha de servir per a crear una guia pràctica i mètodes comuns de treball per posar en valor aquest patrimoni. A més, s'establirà una estratègia adaptada a cada una de les regions que hi participa perquè tenen diferents realitats.

Cada soci ha aportat al projecte un exemple de bona pràctica del mateix territori amb la cultura immaterial i en l'àmbit internacional per estudiar-ho.

També s'han definit els actors clau al territori que gestionen, difonen i participen en manifestacions culturals diferents relacionades amb festes, balls, tradició oral o artesania. Aquests actors clau participen al projecte aportant coneixement i experiència

Els nou socis del projecte LIVHES dissenyaran vuit plans d'acció per implementar-los a mitjà i llarg termini als vuit territoris participants. L'experimentació i l'avaluació d'aquest tipus de metodologies de treball donaran suport mitjançant vuit experiències pilot que ajudin al desenvolupament econòmic dels territoris participants, a través de la valorització del patrimoni la seva salvaguarda i transmissió i difusió.

El projecte va ser aprovat a la darrera convocatòria del programa Interreg Sudoe, que s'emmarca a l'eix 5 "Medi ambient i eficiència de recursos”. Hi participen les nou entitats d'Espanya, França i Portugal, i vol respondre a una necessitat europea i un repte territorial compartit per les àrees escassament poblades del sud-europeu, entenent el Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) reconegut per la Unesco com a eina de desenvolupament. 

L'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, dirigit per Joaquim Nadal, participa en la taula tradicional després de treballar durant un any en un diagnòstic de la valorització del patrimoni cultural immaterial a Catalunya que s'ha afegit als vuit diagnòstics territorials elaborats per la resta de socis.

L'ICRPC està creant un mapa d´agents a Catalunya vinculats al patrimoni cultural immaterial amb l'objectiu de fer-los partícips del Projecte i crear una base estable d'intercanvi d'idees més enllà del projecte

L'Espai del Peix de Palamós ha estat mostrat a la trobada internacional com una bona pràctica.

Al projecte que durarà fins a la primavera de 2023 participen com a socis:  

• Pôle Métropolitain Pays de Béarn (FR)

  • Diputación de Teruel

  • Diputación de Burgos (ES)

  • Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ES)

  • Município de Barcelos (PT)

  • Universidad Pública de Navarra (ES)

  • Institut Occitan de Cultura (FR)

  • Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises (FR)

  • Agrupamento Europeu de Cooperaçao Territorial do Rio Minho (PT)

Interreg Sudoe és la iniciativa comunitària relativa a la cooperació transnacional sud-occidental en matèria d'ordenació territorial i desenvolupament regional per al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).