El proper diumenge 25 de setembre, l’Esglésiacelebra la 108 Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. El Papa ha fet públic un missatge, titulat Construir el futur amb els migrants i els refugiats, del qual us oferim uns fragments per a la vostra reflexió.

-La justícia és un dels elements constitutius del Regne de Déu. En la cerca quotidiana de la seva voluntat, aquesta ha d’edificar-se amb paciència, sacrifici i determinació, per tal que tots els qui en tenen fam i set quedin saciats (cf. Mt 5,6). La justícia del Regne ha d’entendre’s com la realització de l’ordre diví, del seu designi harmoniós, segons el qual, en Crist mort i ressuscitat, tota la creació torna a ser «bona» i la humanitat «molt bona» (cf. Gn 1,1-31). Però per tal que regni aquesta harmonia meravellosa, cal acollir la salvació de Crist, el seu Evangeli d’amor, per tal que s’eliminin les desigualtats i les discriminacions del món present.

-El projecte de Crist és essencialment inclusiu, i situa en el centre els habitants de les perifèries existencials. Entre ells hi ha molts migrants i refugiats, desplaçats i víctimes del tràfic. És amb ells que Déu vol edificar el seu Regne, perquè sense ells no seria el Regne que Déu vol. La inclusió de les persones més vulnerables és una condició necessària per obtenir la ciutadania plena.

- Construir el futur amb els migrants i els refugiats significa també reconèixer i valorar allò que cadascun d’ells pot aportar al procés d’edificació. M’agrada veure aquest enfocament del fenomen migratori en una visió profètica d’Isaïes, en la qual els estrangers no figuren com a invasors i destructors, sinó com a treballadors ben disposats que reconeixen les muralles de la Nova Jerusalem, la Jerusalem oberta a tots els pobles (cf. Is 60,10-11).

-La història ens ensenya que l’aportació dels migrants [...] (extret del Full Parroquial).