16 de març de 2018
16.03.2018

Tallar la cua o les orelles a les mascotes ja està prohibit

Ha entrat en vigor el Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia

16.03.2018 | 01:46

Tallar la cua, les orelles, seccionar les cordes vocals, extirpar ungles i dents per a finalitats estètiques o més enllà de les finalitats curatives o bé regalar mascotes com a premi o gratificació està prohibit des del mes passat, després de l'entrada en vigor del Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia.

El text estableix la prohibició de les intervencions quirúrgiques per modificar l'aparença o altres finalitats no curatives que solament s'autoritzaran si un veterinari les considera beneficioses per raons mèdiques o bé pel benefici d'un animal determinat o per impedir la seva reproducció.

A més, fixa que tota intervenció en la qual l'animal pugui patir dolor només es podrà fer amb anestèsia administrada per un veterinari i les que no requereixin d'anestèsia podran realitzar-se per una persona competent conforme a la legislació nacional.

A l'hora dels sacrificis, el Conveni Europeu aprovat exposa que un animal de companyia només podrà ser sacrificat per veterinari o persona competent excepte per posar fi al sofriment de l'animal en casos d'urgència en els quals no pugui obtenir-se ràpidament l'assistència d'un veterinari o d'una altra persona competent, o en qualsevol altre cas d'urgència previst per la legislació nacional. En aquest cas, el sacrifici haurà de fer-se amb el menor patiment físic i psíquic possible i amb l'aplicació d'una anestèsia general profunda seguida d'un procediment que causi la mort de manera certa. De la mateixa manera, el Conveni prohibeix com a mètode de sacrifici l'ofegament o altres mètodes d'asfíxia, l'ús de verí o drogues i l'electrocució, tret que vagi precedida de pèrdua immediata de coneixement.

De la mateixa manera, el Conveni estableix els límits a la tinença de mascotes, les formes de reducció d'animals vagabunds, advoca per no incentivar la reproducció no controlada a través de l'estimulació de l'esterilització o encoratjar que els qui es trobin gats o gossos vagabunds ho posin en coneixement de les autoritats.

Amb la seva entrada en vigor, Espanya es compromet a fomentar els programes d'informació per promoure la tinença, cria, ensinistrament, comerç i custòdia d'animals de companyia, la consciència i el coneixement d'aquest conveni. En particular, Espanya haurà de parar esment al fet que l'ensinistrament el facin persones dotades de coneixements idonis i haurà d'establir mesures per desincentivar el regal d'animals de companyia a menors de 16 anys sense consentiment exprés dels seus pares així com evitar el regal d'animals de companyia a manera de premi, recompensa o gratificació.

El conveni regula també diferents aspectes com el seu manteniment, custòdia, benestar, comerç i cria amb finalitats comercials o el seu ús en publicitat, espectacles, mostres o concursos, entre altres qüestions.

En definitiva, aquest conveni com a objectiu té garantir que «ningú» haurà d'infligir «innecessàriament dolor, sofriment o angoixa a un animal de companyia» o que «ningú» haurà d'abandonar-lo. De la mateixa manera estableix les responsabilitats dels amos quant a la seva salut, benestar, allotjament, cures o atenció i per posar totes les mesures raonables per impedir que s'escapi.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook