La qualificació de gos potencialment perillós s'usa per a designar algunes races que compleixen certs patrons morfològics i de comportament. Moltes d'aquestes races van ser creades per a crear exemplars per baralles o per a treballs de guàrdia.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat considera com a gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les races o als encreuaments següents:

 • Akita inu
 • American bully
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasileiro
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari (o dog canari)
 • Rottweiler
 • Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
 • Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA)
 • Tosa japonès (Tosa inu)

Els ajuntaments, a través d'ordenances municipals, també poden considerar com a potencialment perilloses altres races.

Els ajuntaments, també poden considerar com a potencialment perillosos, aquells gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos.

La Generalitat també inclou en el catàleg de gossos periollosos, aquells que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

Quina documentació i autoritzacions calen per aquests gossos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys. Per obtenir o renovar aquesta llicència cal anar a l'ajuntament.

La llicència té una vigència de 5 anys i és vàlida per a tot l'Estat espanyol. Si un gos potencialment perillós canvia de municipi, cal sol·licitar la baixa al cens del municipi on residia i l'alta a l'ajuntament del nou municipi.

En el cas que una persona sol·liciti una llicència per poder passejar gossos potencialment perillosos que no són de la seva propietat (passejadors de gossos, voluntaris d'una protectora d'animals, personal de residències canines...), cal sol·licitar la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos a l'ajuntament. A diferència de les llicències per a particulars, en aquests casos no constarà el nom ni el xip de cap gos, atès que els gossos aniran canviant.

La persona sol·licitant ha de presentar tota la documentació (certificat mèdic, antecedents penals, declaració responsable), però en el cas de la pòlissa s'haurà d'assegurar que el propietari o la propietària del gos (si són passejadors de gossos) o el titular del nucli zoològic (protectora d'animals, residències canines,...) tenen contractada una pòlissa que cobreixi la totalitat dels gossos potencialment perillosos que es passegen.

En aquest cas, les mesures de seguretat són les mateixes que per als propietaris de gossos potencialment perillosos.

Mesures de seguretat i obligacions per als propietaris i passejadors

Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents:

 1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.
 2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers: tanques altes i ben fixades per suportar el pes i pressió de l'animal, portes segures, i el recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
 3. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona
 4. Està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.