Investigadors de la Universitat de Hèlsinki han desenvolupat un nou qüestionari complet per estudiar la personalitat i el comportament dels felins. Un nou qüestionari aplicat a més de 4.300 gats que representen 26 grups de races revela set trets de personalitat i comportament, amb diferències significatives entre races.

Els gats són les nostres mascotes més comunes i el comportament felí s’està investigant cada vegada més a causa d’una varietat de problemes de comportament. Un altre tema d’interès a més dels trets de conducta és la personalitat, ja que pot estar relacionada amb problemes de conducta.

«En comparació amb els gossos, se sap menys sobre el comportament i la personalitat dels gats, i hi ha una demanda per identificar els problemes relacionats i els factors de risc. Necessitem més comprensió i eines per eliminar els comportaments problemàtics i millorar el benestar dels gats. Els desafiaments de comportament més comuns associats amb els gats es relacionen amb l’agressió i l’eliminació inapropiada», diu en un comunicat l’investigador doctoral Salla Mikkola de la Universitat de Hèlsinki, autor de l’estudi.

En un qüestionari dissenyat pel grup d’investigació del professor Hannes Lohi, es van enquestar la personalitat i el comportament a través d’un total de 138 afirmacions. El qüestionari incloïa seccions completes sobre antecedents i informació relacionada amb la salut. En fer servir, entre altres mitjans, l’anàlisi factorial per processar les dades, es van identificar set trets de personalitat i comportament en total.

Aquests trets són: activitat / alegria; espant; agressió cap als humans; sociabilitat cap als humans; sociabilitat cap als gats; problemes amb la caixa de sorra (fer les necessitats en llocs inapropiats, precisió en termes de neteja de la caixa de sorra i material del substrat); i netejar-se massa.

«Si bé el nombre de trets identificats en investigacions prèvies varia, l’activitat / alegria, la por i l’agressió són els trets identificats en el nostre estudi que tenen lloc amb més freqüència en estudis anteriors. Els problemes amb la caixa de sorra i netejar-se massa no són trets de personalitat com a tals, però poden indicar alguna cosa sobre la sensibilitat del gat a l’estrès», afegeix Mikkola.

A més dels individus, es poden trobar clares diferències de personalitat entre races. En altres paraules, certs trets de personalitat i comportament són més comuns entre certes races de gats.

«La raça més temible era la blava russa, mentre que l’abissínia era la menys temible. La bengalina va ser la raça més activa, mentre que la persa i l’exòtica van ser les més passives. Les races que van exhibir la neteja més excessiva van ser la siamesa i la balinesa, mentre que la raça Van turca va obtenir una puntuació considerablement més alta en agressió cap als humans i menor en sociabilitat cap als gats. Ja havíem observat el mateix fenomen en un estudi anterior», diu el professor Hannes Lohi.