Un ús eficient de l'energia contribueix a fer que la despesa de consum sigui menor, però també, i no menys important, que l'impacte ambiental es redueixi. Gràcies a això, es combaten els efectes de l'escalfament global i del canvi climàtic. Per aconseguir optimitzar l'estalvi energètic cal que s’hi comprometi tota la societat, des de les companyies o els governs fins al consumidor final.

Tenint en compte aquest escenari, l'estalvi energètic i les fonts d'energies netes han guanyat pes i han esdevingut l'alternativa com a solució a la falta dels recursos naturals no renovables. Dades de Red Eléctrica de España (REE) apunten que les energies renovables i netes han guanyat terreny i suposen el 43,6% del total de l'energia generada a Espanya.

Un futur més sostenible

Com a part del seu compromís per un planeta més sostenible, El Corte Inglés basa la seva estratègia mediambiental en tres àmbits: l'economia circular i el residu zero; el ‘packaging’ sostenible, i la lluita contra el canvi climàtic. En aquest darrer punt és on la companyia inclou l'estalvi energètic, l'aposta per les energies renovables, així com la logística i la mobilitat sostenible, les accions de mesurament i compensació, entre d'altres, com a aspectes clau per lluitar contra el canvi climàtic.

Pel que fa al consum energètic, el grup ha fixat dos objectius: reduir l’electricitat consumida i apostar per energies netes. De fet, el 2020 va aconseguir que el 100% de l'electricitat subministrada pel grup a Espanya i el 55% a Portugal procedís de fonts d'energia renovable. Així mateix, en els 5 últims anys, El Corte Inglés ha aconseguit disminuir el consum elèctric gairebé un 25%. El 2020 ha suposat un 10% menys que pel que fa a l'exercici de l'any anterior. Per conèixer l'ús que realitza de l'energia i identificar els comportaments i les possibles anomalies, la companyia aborda un projecte de Control de Consums. Amb aquesta iniciativa el grup optimitza els seus sistemes consumidors a través d'ajustaments a les instal·lacions i millores en les seves operatives. Per això, compta amb més de 4.000 punts de telemesura integrats a la majoria dels seus centres. A més, l'empresa fa auditories energètiques en horari nocturn.

A això s’hi suma que la companyia ha fet una inversió de 40 milions d'euros per millorar les instal·lacions a les àrees que requereixen més consum d'energia: il·luminació, climatització, fred comercial i elevació, entre d'altres. A més, en alguns dels seus centres compta amb instal·lacions solars fotovoltaiques i tèrmiques per a autoconsum.

D'altra banda, ha incrementat la transparència mediambiental. Gràcies a això, comença a informar sobre el seu impacte en matèria climàtica mitjançant la Carbon Disclosure Project, una organització que ajuda empreses i ciutats a divulgar el seu impacte mediambiental.

En matèria de mobilitat sostenible, El Corte Inglés ha implementat nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als seus centres comercials. La companyia compta amb més de 200 punts de recàrrega als seus establiments, que equivalen a una cessió gratuïta als seus clients de 327.608 kWh. Aquest consum s'ofereix per donar suport i promoure la mobilitat elèctrica, amb el valor afegit d'una energia 100% renovable amb garantia d'origen a Espanya.