La nova llei de Formació Professional va destinada no només als estudiants sinó als treballadors i desocupats de qualsevol edat que desitgin seguir formant-se i acreditar la seva experiència professional.

A més a més de reduir les dramàtiques xifres de desocupació juvenil del país, amb la taxa més alta de la Unió Europea, un altre dels objectius d’aquesta legislació és facilitar que els adults es puguin reciclar, certificar les seves competències i ajustar-les a les demandes del mercat laboral. A Espanya, més de 10 milions de persones actives no tenen una acreditació formal de les seves competències professionals, malgrat haver-les adquirit per experiència laboral o vies no formals de formació. Des de l’any 2009, el nombre total de persones acreditades no supera les 300.000.

Amb aquest nou sistema es busca que més de tres milions de persones puguin acreditar les seves competències en quatre anys. Tots aquells que aconsegueixin un Certificat o títol de Grau C i D passaran per l’empresa durant la seva formació. N’hi haurà de dos tipus (general i avançada) en funció de la durada del període a l’empresa; els resultats d’aprenentatge assumits per l’empresa i si hi ha o no relació contractual. En la primera, la durada oscil·larà entre un 25 i 35% de la durada de la formació, i en la segona serà d’entre un 35 i 50% i hi haurà contracte.

La nova norma regularà la relació entre les ensenyances d’FP i les universitàries, cosa que facilitarà el disseny d’itineraris que permetin transitar sense obstacles entre els dos sistemes i en tots dos sentits. El text contempla l’impuls a nous models de col·laboració, projectes compartits, o l’intercanvi de recursos i espais per generar transferència de coneixement i la posada en comú de bones pràctiques.

Orientació professional

La llei contempla l’acompanyament durant la formació o per a aquells que es replantegin la seva carrera. Hi haurà unitats d’orientació professional als quals podrà acudir qualsevol ciutadà. Pel que fa als centres, les dues xarxes fins ara independents, la del sistema educatiu i els centres i entitats autoritzades per a la Formació Professional per a l’ocupació, seran complementàries.

Les xifres

La llei comporta una memòria econòmica que contempla 5.474 milions d’euros durant un període de quatre anys. D’ells, 1.550 procedeixen dels fons de recuperació i resiliència de la UE. Només el 12% dels joves espanyols opten per l’FP, enfront del 25% a l’OCDE i el 29% a la Unió Europea. El compromís de l’Executiu és posar en marxa 200.000 noves places d’FP en quatre anys, de les quals ja se n’han finançat 120.000 durant el curs 2020-2021 i uns altres 60.000 durant aquest any. 

La Llei Orgànica de Formació Professional, que va publicar el BOE l’1 d’abril passat, es va aprovar a les Corts el 23 de març passat amb l’únic vot en contra del PP.

Ofertes formatives adaptades a diferents perfils

Tots els ciutadans tindran accés a una oferta de formació, compatible amb la seva situació personal o laboral que els permeti:

-Adquirir noves competències.

-Mantenir actualitzada la seva competència professional.

-Ascendir en l’especialització de la seva qualificació.

Crea un sistema únic organitzat per graus de formació:

-Grau A: Acreditació parcial de competència 

-Grau B: Certificació de competència 

-Grau C: Certificat Professional 

-Grau D: Cicles Formatius de F.P.

-Grau E: Cursos d’Especialització (Màster)

Les noves ofertes permeten l’adquisició de microformacions que, sumades, permetran ascendir per un continu de formació i obtenir successives acreditacions i titulacions de més nivell.

Cada estudiant comptarà amb un Pla de Formació que detallarà els resultats d’aprenentatge al centre i a l’empresa.

A partir del nivell C es generalitzarà l’FP dual

(combina l’ensenyament al centre amb les pràctiques

a l’empresa).