Des de la seva creació l’any 1987, el pla de mobilitat acadèmica d’estudiants del Programa Erasmus ha sigut un dels grans atractius de la vida universitària. No obstant, des de l’any 2014, aquesta oportunitat ja no només queda en mans de les universitats, sinó que ara qualsevol particular amb ganes d’estudiar a l’estranger pot optar a aquesta beca i continuar la seva formació fora del país.

El Programa Erasmus+ és una aposta de la Unió Europea que, tal com indica la seva pàgina web, “té com a objectiu recolzar l’educació, la formació, la joventut i l’esport a tot Europa”, a través dels seus projectes de caràcter tant formatiu i lectiu, com esportiu. 

La seva implementació a Espanya va tenir una gran acollida i, d’acord amb les dades aportades per la Comissió Europea, la seva primera edició (2014-2020) va comptar amb una mitjana de 40 mil participants espanyols per any, i va arribar a superar els 96 mil el 2020. Unes xifres que s’espera sobrepassar en les projeccions de la nova edició del període 2021-2027, la qual ja compta amb gairebé el doble de finançament europeu que l’anterior, amb una inversió total de 26,2 bilions d’euros. 

Els territoris 

Donada la naturalesa de la iniciativa, és possible sol·licitar la beca Erasmus+ per realitzar estades d’estudi en qualsevol dels 27 països membres de la Unió Europea, així com als països adherents, els països candidats i els candidats potencials, tals com Noruega o Islàndia. A més, el projecte Erasmus+ permet a més de 160 països externs a la Unió Europea participar en determinades accions del programa, sempre que s’adaptin a unes condicions i uns criteris específics. Per això, “les sol·licituds hauran d’estar en línia amb els valors globals de la UE de respecte a la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte dels Drets Humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories d’acord amb l’article 2 del Tractat de la Unió Europea”, tal com s’indica a la web del Programa Erasmus+.

Els seus pilars

A més d’oferir una experiència única i de qualitat, el Programa Erasmus+ centra aquesta nova edició en 3 pilars fonamentals afins a l’esperit comunitari dels països integrants de la Unió Europea. En primer lloc, el programa pretén fomentar la inclusió i la diversitat. Es tracta d’un projecte que busca garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els participants a nivell d’edat, discapacitat, necessitats educatives i rerefons social, cultural i econòmic. 

En segon lloc, Erasmus+ es desenvolupa en un entorn 2.0 que ofereix un programa accessible i d’alta qualitat per a l’aprenentatge digital. Una iniciativa amb la intenció de presentar les últimes novetats tecnològiques del sector educatiu, reduint d’aquesta manera la bretxa digital.

I, en tercer lloc, d’acord amb el Pacte Verd Europeu del 2019, Erasmus+ és un programa sostenible que busca conscienciar els seus participants sobre la importància de combatre el canvi climàtic, advocant per formes de desplaçament i de vida que redueixin la petjada de carboni.

Qui pot sol·licitar-lo?

El pla Erasmus+ ofereix el seu finançament als següents propòsits:

- Estudiants universitaris de grau, màster o doctorat.

- Personal docent que vulgui exercir a l’estranger. 

- Personal docent que vulgui formar-se a l’estranger.

- Estudiants o acabats de titular en Educació Superior o Formació Professional que vulguin realitzar pràctiques a l’estranger.

- Adults que vulguin continuar la seva formació.

- Joves que vulguin realitzar voluntariat internacional o participar en intercanvis juvenils.

- Animadors juvenils.