Molt s’ha parlat aquests últims anys del mecanisme de les vacunes contra la covid-19, l’anomenat ARN missatger. Una tecnologia que, els últims anys i a causa de l’excepcionalitat pandèmica va rebre un fort impuls gràcies a la inversió de tota mena de recursos. En aquest sentit, va aconseguir un avenç que en altres circumstàncies hauria costat dècades i que obre tota mena de possibilitats en matèria de diagnòstic. Com a molècula intermediària entre l’ADN i les proteïnes, l’ARN és un candidat molt prometedor per al diagnòstic.

L’ARN no només pot informar d’alteracions no perceptibles en la seqüència de l’ADN, sinó que en tractar-se d’una molècula dinàmica ofereix altres avantatges com reflectir l’estat actual d’un pacient a través dels canvis d’expressió dels seus gens. A més a més, pot mostrar la resposta de l’organisme, l’activitat gènica, a conseqüència de diferents situacions fisiològiques o exposició a factors ambientals. Aquesta anàlisi i detecció de l’ARN és una de les apostes capdavanteres de la biologia molecular i permetrà el desenvolupament de teràpies dirigides a vies moleculars cel·lulars específiques, així com el diagnòstic més precís i cada vegada menys invasiu de les malalties.

En aquest context, Moirai BioDesign es va fundar el 2016 amb la visió que l’ARN canviaria completament el panorama de la indústria biotecnològica. Fundada per diversos científics d’àrees diverses de l’ARN, en l’àmbit computacional i experimental, Moirai BioDesign ha desenvolupat un 'software' per dissenyar molècules d’ARN, «en altres paraules, un AutoCAD de l’ARN», comenta Amadís Pagés, PhD en Biomedicina, cofundador i CEO de Moirai BioDesign.

«Gràcies a aquest 'software', recolzem altres empreses i grups de recerca en el disseny de les seves pròpies molècules d’ARN, per exemple, per a ús terapèutic». Aquest 'software' ha permès també a l’empresa desenvolupar i patentar dues tecnologies de diagnòstic que utilitzen per portar a terme un diagnòstic basat en la detecció d’ARN que està associat a una patologia o una condició concretes. Aquestes tecnologies permeten un diagnòstic basat en ARN més barat i ràpid que molts dels mètodes diagnòstics disponibles actualment i, a més, es poden implementar en el punt d’atenció al pacient.

En paraules de Pagés, «Moirai va néixer perquè vam entendre que el potencial de l’ARN a través dels projectes que teníem al cap havia de traslladar-se de forma inequívoca al mercat». Actualment, l’empresa es troba validant clínicament un prototip de test, basat en aquestes tecnologies, per a la ràpida detecció i caracterització de bacteris a la sang que podrien causar septicèmia als pacients.

Malgrat tot, com moltes empreses i emprenedors que allotgen una idea i que tenen l’objectiu principal de portar-la al mercat perquè tingui un impacte sobre la societat, es troben amb diferents problemàtiques, principalment en matèria de finançament. Amb el pas de la pandèmia i l’impuls generalitzat de tot el sector biotecnològic, Moirai BioDesign ha pujat a la cresta de l’onada per continuar desenvolupant patents que acabin impactant en la vida de les persones.

Suport econòmic

En el seu camí de recerca i desenvolupament de noves patents, Moirai BioDesign va poder comptar amb el suport de Kaudal i el seu instrument de mecenatge tecnològic, i es va convertir en un 'partner' clau en l’objectiu comú d’aconseguir portar projectes innovadors al mercat.

A Moirai BioDesign tenen clar per què van recórrer a aquesta eina: «És una eina que cobreix una part del projecte i que dona uns retorns el mateix any fiscal. Així mateix, és un instrument que et dona des del 25% del desenvolupament del projecte de R+D». En aquests moments, Moirai BioDesign ja està treballant per patentar la tecnologia amb què es va presentar a l’instrument de mecenatge tecnològic.

Es tracta d’una tecnologia que permetria detectar ARN en diferents mitjans, ja sigui sang, orina i saliva, en especial aquesta última, sigui de virus o que generi el nostre propi cos en 30-60 minuts, amb els avenços que això suposaria en la nostra capacitat de diagnòstic actual. Aquest tipus d’exemples, fruit de la recerca i la cocreació entre diferents científics i experts del sector, serveixen per animar els més joves a emprendre i canviar el panorama actual, fomentant el desenvolupament de tecnologies i innovacions i la seva transferència al mercat.