El 90% dels accidents que es produeixen a les carreteres es deuen a un error humà quan s’està al control d’un vehicle, segons destaca la Direcció General de Trànsit (DGT).

Des de l’organisme viari han volgut informar i alertar d’aquesta dada indicant quins són els cinc tipus d’infraccions al volant que provoquen més accidents i als que hauríem de prestar més atenció per evitar que es produeixin.

Excés de velocitat

La causa més comuna quan es produeixen els accidents de trànsit. Circular a una velocitat massa elevada, per sobre dels límits establerts, o no adequar aquesta velocitat als imprevistos meteorològics (pluja, neu), ens situa a nosaltres i a la resta d’usuaris d’una via en una posició de vulnerabilitat en la qual el risc de sortir de la carretera augmenta considerablement.

El 2020 es van comptabilitzar fins a 4.400 sinistres per excés de velocitat, en els quals en gairebé 3.000 es van veure implicats turismes.

Distància de seguretat insuficient

Conduir massa a prop de la resta de vehicles, ja estiguin circulant o es trobin aturats, és una de les infraccions més habituals que es produeixen en carreteres congestionades. La distància de seguretat entre els vehicles ha de ser més gran a mesura que augmentem la velocitat.

No respectar la distància de seguretat és la segona causa d’accidents al volant amb un total de 3.573 sinistres comptabilitzats el 2020.

No respectar els senyals de prioritat

Els stop, cediu el pas i fins i tot a l’hora d’incorporar-se a una via des d’un carril d’acceleració són moments crítics on succeeixen multitud d’accidents, en la majoria de casos provocats per no respectar la senyalització. Davant un stop és obligació sempre aturar-se i observar que no s’aproximi cap altre vehicle per reprendre la circulació.

El 2020, fins a 3.188 accidents, en els quals en 2.387 hi havia almenys un turisme implicat, van ser causats per no respectar els senyals de prioritat.

Envair el sentit contrari

Ja sigui fruit de la distracció, el cansament o l’estrès, el fet de sortir del nostre carril de circulació per acabar envaint el que va en sentit contrari és una situació on es produeixen accidents d’extrema gravetat en provocar la col·lisió de vehicles que circulen en diferent sentit. És necessari mantenir-se concentrat quan s’està al comandament d’un vehicle i evitar agafar el volant si no estem en plenes facultats.

Fins a 1.342 accidents s’han produït el 2020 per envair el sentit contrari, gairebé un miler d’aquests amb turismes implicats.

Avançament il·legal

Molt habitual quan les presses ens consumeixen al volant, no respectar els senyals en els quals no es permet avançar altres vehicles o, d’altra banda, fer-ho sense adequar la velocitat i la distància en els trams on sí que ho tenim permès, acaba per posar-nos en risc a nosaltres i la resta de conductors.

Fins a 431 accidents per avançament irregular es van registrar el 2020, i en 260 d’aquests es van veure implicats turismes.