Del porc ja se n'aprofita tot: arriba el gas “pota negra”

El biogàs és una font d’energia neta que es produeix a partir de residus orgànics, com els purins de porc, que a més té un paper fonamental per a un futur més sostenible i el potencial d’impulsar l’economia de les zones rurals. A Catalunya, la granja de porcs Porgaporcs a Vila-sana (Lleida) ha generat biogàs amb purins porcins.

Del porc ja se naprofita tot arriba el gas pota negra

Del porc ja se naprofita tot arriba el gas pota negra

Actualment s'està vivint a nivell global una transformació verda sense precedents amb el focus posat en la reducció de la petjada de carboni. En aquest context, el tractament dels purins per produir gas renovable sorgeix com una gran oportunitat i aposta de valor circular per a la producció d’energia neta.

Test: Què saps del biogàs?

Espanya és el país d'Europa amb més producció de bestiar porcí. S'estima que es generen uns 50 milions de tones de purins cada any.

El biometà és un biogàs de gran qualitat que no necessita adaptació d'infraestructures, per la qual cosa, a més, es pot injectar a les xarxes de gas natural actuals. Tot i que comparant les instal·lacions a nivell europeu que injecten biometà a la xarxa amb les que es compta a Espanya queda clar que encara queda camí per recórrer, el biogàs es presenta com una solució climatològica fonamental. Es tracta d'una gran oportunitat per a les zones rurals que poden tenir l'ocasió d'impulsar un desenvolupament econòmic i fins i tot augmentar la població a l'Espanya buidada, creant valor, ocupació i una important activitat al voltant d'aquesta pràctica, contribuint a la reactivació econòmica d’aquestes zones.

Una alternativa ecològica i de baix impacte ambiental

En els darrers anys la producció a Espanya del porcí no ha deixat d'augmentar. Segons l'oficina d'estadística comunitària Eurostat, el país ocupa el primer lloc pel que fa al nombre de caps de bestiar porcí a la UE amb gairebé 30 milions de porcs. Aquesta producció comporta la generació d'una gran quantitat de purins, que pot ser aprofitat per capgirar la situació i així obtenir un rèdit ecològic.

A Catalunya, la granja de porcs Porgaporcs a Vila-sana (Lleida) ha aconseguit transformar el biogàs produït amb purins porcins en biometà, equiparable al gas natural, i, per tant, permet injectar-lo directament a la xarxa.

El procés de producció de biogàs s'anomena digestió anaeròbica. És un procés en què els microorganismes descomponen la matèria orgànica en absència d'oxigen. Els productes finals de la digestió anaeròbica són el metà i el diòxid de carboni. El metà es pot utilitzar com a combustible, i el diòxid de carboni es pot utilitzar per a altres fins, com la carbonització de begudes.

Planta de biogàs de Vila-Sana

La planta agroalimentària Porgaporcs de Vila-sana funciona des del 2006 amb purins de porcins i ecosubstrats que provenen de residus de la indústria agroalimentària, transformant el biogàs generat amb purins porcins en biometà, equiparable al gas natural, però produït d'una manera sostenible, que posteriorment s'injecta a la xarxa de distribució actual per a ús residencial.

L’any que ve la instal·lació injectarà 11,8 GWh/any de biometà a la xarxa de distribució de gas, equivalent al consum anual de 3.150 llars. La generació i el consum d'aquest gas renovable evitarà l'emissió a l'atmosfera de més de 2.450 tones equivalents de CO2/any, cosa que equival a plantar més de 4.900 arbres.

El que és evident és que aquest biogàs posseeix un gran potencial; aprofita tots els recursos per a la producció, especialment el que prové del sector agroalimentari i de la gestió de residus. Amb la seva contribució, aquestes indústries poden tenir un paper decisiu en la gestió eficient dels residus i fomentar així l'economia circular.

El biogàs no és només una font d'energia renovable, sinó que també té el potencial de donar un impuls a l'economia de les zones rurals. A més, es pot utilitzar per proveir d'energia tota mena de llars, granges i empreses. I, a diferència d'altres fonts d'energia renovables, es pot utilitzar fins i tot quan el sol no brilla el sol o no bufa el vent. Actualment ja hi ha casos d'èxit a tot el món, i no hi ha raó perquè això no es pugui reproduir a una escala més gran. Amb el suport i la inversió adequats, el biogàs podria tenir un paper important en la creació d'un futur més sostenible.