Aquestes qüestions que afecten els projectes de cooperació internacional, i la seva repercussió sobre la sostenibilitat mediambiental, han protagonitzat el III Fòrum Innovació per al Desenvolupament organitzat recentment per Prensa Ibérica en col·laboració amb Acciona. Aquesta jornada centrada en la Cooperació Internacional i Agenda 2030, ha comptat amb la participació de José Gabriel Martín, director de la Fundació Acciona.org, Antón Leis García, director de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, AECID, i Ignacio Suarez Fernández, coordinador de l’àrea d’estratègia i innovació de Fundació CIDEAL.

JOSÉ GABRIEL MARTÍN, director de la Fundació ACCIONA.ORG y Antón Leis, director d’AECID

La cooperació internacional a Espanya i els reptes a què s’enfronta marcaran l’agenda política, pública i privada a curt, mitjà i llarg termini, gràcies a la tramitació parlamentària del projecte de llei de cooperació per al desenvolupament sostenible i la solidaritat global que busca realitzar una profunda reforma en matèria de cooperació internacional, i que s’inspira en valors de solidaritat en l’àmbit internacional, sostenibilitat mediambiental, i de col·laboració davant els grans desafiaments que afronta el món en l’actualitat. 

El projecte de llei, que ha aconseguit un consens gairebé total al Senat, mira d’actualitzar el marc legal per adaptar aquest àmbit a les qüestions actuals, i pretén regular de manera més eficaç i transparent els projectes de cooperació en l’àmbit internacional, donant resposta a necessitats reals d’avui. 

Principals reptes de la cooperació internacional

La nova llei actualitzarà el marc normatiu de la cooperació espanyola. Per al director de la Fundació Acciona.org, aquesta norma millorarà «la creació d’aliances com a element transversal, una cosa que ja recull l’Agenda 2030 en l’ODS17, i la importància del treball en aliança per aconseguir els objectius marcats», una cosa que arriba tant en l’àmbit de la cooperació com en la societat. En aquest sentit les aliances entre el sector públic i el privat són molt importants, i, tot i que el sector privat s’ha d’adaptar, té molt a aportar. 

Ens enfrontem a reptes complexos que exigeixen solucions noves. (José Gabriel Martín, director de la Fundació ACCIONA.ORG)

El planeta es troba en un context de crisis superposades, com la d’Ucraïna o el Sahel, i hem d’actuar», va destacar Antón Leis. L’aposta d’aquesta llei de cooperació per al desenvolupament sostenible i de solidaritat global és que Espanya vagi a la trobada dels problemes i d’aquests desafiaments, que són problemes i desafiaments d’aquestes societats (especialment en països del Sud), però que tenen un impacte aquí. També establirà un marc regulador innovador per a la cooperació a Espanya que posarà aquest sector a l’avantguarda de les cooperacions internacionals.

El camp ha passat de treballar per erradicar la pobresa a donar solucions més complexes dirigides als serveis i béns globals com la millora de la salut, la sostenibilitat mediambiental, i la lluita contra la crisi climàtica i altres crisis com ara l’energètica. 

Així, tal com ha apuntat Suárez Fernández, la llei «planteja un escenari d’oportunitats que permetrà actualitzar el marc normatiu de la cooperació espanyola, i alinear els projectes amb l’agenda internacional de desenvolupament». 

Aliances publicoprivades i projectes eficaços 

Una de les idees clau del III Fòrum Innovació per al Desenvolupament ha sigut els beneficis que aporta sumar esforços per donar respostes més clares, així com una aportació de fons més gran, per exemple, a través de la generació d’incentius que permetin mobilitzar fons i fomentar una implicació més gran del sector privat. Des de la Fundació Acciona.org van assenyalar que la importància que tenen les aliances rau en el fet que «la cooperació s’enfronta a problemes cada vegada més complexos i això necessita solucions més innovadores». 

Ignacio Suárez, coordinador de l’àrea d’estratègia i innovació de Fundació CIDEAL

Una cosa que comporta plantejar projectes i solucions de llarg recorregut, que siguin ampliables i escalables i que transcendeixin l’entorn en el qual es treballa. 

La importància de la innovació

Parlar d’innovació en l’àmbit de la cooperació internacional va més enllà de la tecnologia. Aquest tipus d’innovació forma part de la cooperació i és inevitable parlar-ne, però en aquest àmbit, José Gabriel Martín va voler parlar també d’innovació social. En el cas del sector privat va remarcar el concepte dels negocis inclusius, aquells que incorporen la població vulnerable en el desenvolupament d’aquests negocis inclusius. Durant la participació en aquesta jornada, també va esmentar un tipus d’innovació menys visible com és la innovació administrativa, necessària per adaptar la cooperació entre projectes, un aspecte que, «quan es treballa en aliança, és essencial».

Gran part dels desafiaments de la nostra vida quotidiana es poden resoldre treballant amb altres. (Antón Leis García, director d’AECID)

Altres fórmules d’innovació recuperen elements tradicionals i solucions basades en la natura, tal com va destacar el director d’AECID, que va parlar també de la inversió d’impacte com a element innovador, ja que el sector privat cada vegada té més interès pel retorn social de les seves inversions. 

I sobre la innovació tecnològica, Suárez, des de la Fundació CIDEAL va comentar que «la innovació té moltes cares i té un gran poder transformador». L’ús de tecnologies senzilles, que es puguin transferir als actors locals, ajudarà a millorar aspectes com la lluita contra la desertificació, la producció agrícola o la seguretat alimentària. Realitzar l’exercici de calcular la relació entre el cost i el benefici de la solució tecnològica que s’implanta, pot marcar la diferència en certs contextos específics. 

El tema mediambiental ha de ser incorporat d’una manera transversal a tots els projectes (Ignacio Suárez, coordinador de l’àrea d’estratègia i innovació de Fundació CIDEAL)

Tot això, sense oblidar l’important paper que l’entorn acadèmic juga en la innovació, perquè és allà on es genera molt del coneixement que després s’aplica en els projectes.

Cooperació internacional i medi ambient

Cooperació i sostenibilitat mediambiental no poden separar-se, i per a això han de dissenyar-se projectes basats en les necessitats reals de les persones. Des d’AECID han destacat «que avui dia és impossible plantejar-se un desenvolupament humà que no estigui vinculat amb la preservació del planeta». Per aquesta raó l’àmbit de la cooperació ha de treballar en el que es coneix com a «adaptació climàtica» i que suposa ajudar els països que ho necessiten a fer-se resilients als efectes del canvi climàtic.

L’aspecte mediambiental ha de formar part, de manera transversal, en tots els projectes de cooperació al desenvolupament, i «contemplar els efectes que puguin tenir a nivell mediambiental», va destacar Ignacio Suárez. 

Tal com va quedar de manifest durant aquesta trobada d’experts, la cooperació internacional espanyola, tot i que s’enfronta a uns reptes importants, està a l’avantguarda de l’àmbit internacional, i s’ha de preparar per donar resposta als problemes d’un món canviant, on l’eficàcia de l’ajuda és necessària per comptar, també, amb el suport de la societat civil.