Esdeveniment. Sostenibilitat i regeneració: un impuls a les infraestructures regeneratives a les Canàries

Els nous projectes posen fil a l’agulla per imprimir un impacte positiu en el medi ambient

La Fundació Pons de Madrid ha acollit la taula d’experts reunida per Prensa Ibérica i El Periódico de España, amb el patrocini d’Acciona, en la qual s’ha abordat el repte sostenible i regeneratiu a què s’enfronta el desenvolupament d’infraestructures a les Illes Canàries. 

JBA9289

JBA9289

Ha obert l’acte Jesús Javier Prado, gerent d’El Periódico de España, que ha expressat l’interès del seu mitjà per donar a conèixer el concepte d’infraestructura regenerativa i difondre les estratègies del Govern canari en aquest àmbit. A continuació, Manuel García Alconchel, responsable a les Canàries de l’àrea de Construcció d’Acciona, ha començat la seva intervenció llançant un important missatge: el gir de la seva empresa cap a una nova etapa en què l’objectiu és restituir a la naturalesa allò de què se l’ha desposseït a l’últim segle. D’altra banda, l’expert ha fet una crida a la recerca de solucions a llarg termini, i ha assenyalat la rellevància de les infraestructures com a motors del creixement econòmic i promotores del benestar de les persones. Així mateix, ha enumerat «tres eines» per abordar el canvi de paradigma: una innovació àgil sense traves jurídiques, la multifuncionalitat de les infraestructures i el diàleg social.

L’ha seguit Pablo Rodríguez Valido, conseller d’Obres Públiques, Vivenda i Mobilitat del Govern de les Canàries, que ha explicat el full de ruta governamental en aquest tema i ha situat els assistents en el context insular: «Un territori limitat, amb una fragilitat ambiental» i unes necessitats estructurals singulars, que requereix «repensar tota la infraestructura». Després ha presentat una de les ponents, membre del seu equip: Rosana Melián, directora general d’Infraestructura Viària de les Canàries, que en la seva primera intervenció ha tornat a incidir en l’obligació de preservar la biodiversitat de l’arxipèlag, alhora que es renova un sistema energètic obsolet, buscant l’aprofitament d’«unes condicions òptimes de sol i de vent», a fi de contribuir a la reducció la petjada ecològica.

Un enfocament holístic

El responsable d’Acciona ha assenyalat que crucial que resulta aplicar una «planificació integral holística» a l’hora d’afrontar nous projectes. D’acord amb ell, Ana Palencia, CEO de EcoIntelligent Growth, també ha defensat «un canvi sistèmic holístic i radical, i passar d’un model d’economia lineal a economia circular». Des de la seva consultora de transformació, explica que fa anys que treballen amb «el concepte Cradle to Cradle (del bressol al bressol), que és una metodologia i una manera de dissenyar, de produir i de pensar on seguim el model d’abundància de la naturalesa, on els residus s’han de convertir en recursos».

Rendibilitat en verd

Julián Núñez, president de SEOPAN, ha traduït en xifres aquesta transformació que concep com «una enorme oportunitat» i veu les Canàries com «un magnífic exemple» de les necessitats d’inversió que cal emprendre en relació amb les infraestructures regeneratives. Respecte als projectes que es portaran a terme a les illes, ha ofert les dades següents: «Si parlem del programa Onshore Power Supply, que és la connectivitat elèctrica en vaixells als ports, caldria invertir uns 290 milions». També s’ha referit als grans projectes ferroviaris, «que són gairebé 6.000 milions d’euros». Amb referència al finançament, García Alconchel ha ressaltat el valor de la iniciativa privada en col·laboració amb la pública per realitzar aquesta transició de manera exitosa «amb execucions en termini».

Més tard, Ana Palencia ha descrit un model molt rendible econòmicament i mediambientalment: «la mineria urbana», que converteix les diferents infraestructures en pedreres de materials, cosa que permet que «es puguin revaloritzar en comptes de depreciar-se».

En la seva última intervenció, el president de SEOPAN ha apuntat la necessitat de mesurar la vida de les infraestructures i analitzar el seu impacte mediambiental, perquè la reducció d’emissions o de costos socials o externs és el que determinarà la seva rendibilitat social i econòmica.

La idea que ha defensat Melián és que a les Canàries s’han «de canviar els criteris de rendibilitat econòmica per criteris de rendibilitat social», i ha afegit que la «transició ha de ser el més justa i equitativa possible, i no deixar ningú enrere».

«Busquem infraestructures multipropòsit»

El conseller d’Obres Públiques, Vivenda i Mobilitat del Govern de les Canàries, Pablo Rodríguez Valido, va aprofitar la trobada per explicar l’estratègia de la seva conselleria, que ha fet una aposta per una inversió pública, que generi riquesa i ocupació. El polític ha remarcat la necessitat de «pensar i repensar» els projectes, atesa la particularitat del territori canari, buscant que aquests creïn «infraestructures multipropòsit» que contribueixin a la regeneració del medi ambient. A més, va anunciar en primícia la sortida a concurs de dos projectes «especialment importants per la seva quantia econòmica»: el tram Aeroporto – Pozo Negro –una obra d’entre 660 i 180 milions d’euros–, a Fuerteventura, i el carril addicional de la TF1 a Tenerife –una actuació que superarà els 100 milions d’euros–.

TEMES