La mobilitat es troba en ple procés de transformació. L'usuari ha adquirit, en qüestió de pocs anys, una sèrie de necessitats i preocupacions molt diferents a les conegudes fins ara, a causa d'un entorn molt més dinàmic, modern i digitalitzat. Conscients d'aquesta tendència, les companyies encarregades de facilitar un mitjà de transport personal al client -entre les quals es troben els fabricants de vehicles o les empreses de rènting- estan adaptant els seus serveis a aquesta nova demanda, que posa en valor l'ús de cotxe compartit o de pagament per ús, en comptes de disposar d'un automòbil propi i d'ús totalment individual.

Arval, empresa especialitzada en rènting i serveis de mobilitat, és un clar exemple d'aquesta adaptació. Gaudeix d'un ampli ventall de propostes per a clients professionals i particulars, que s'adapten a les seves noves necessitats. A aquest últim col—lectiu hi arriba tant de forma directa com a través de clients i socis estratègics, proposant-los un servei de rènting amb una àmplia flota de vehicles a la seva disposició, que comprèn pràcticament tots els segments del mercat automobilístic i que aporta notables beneficis tant pel que fa als costos com pel que fa als avantatges d'utilització. I tot això amb serveis personalitzats als quals puguin accedir d'una forma àgil i senzilla a través del web o del seu smartphone.

Infinitat de serveis per al professional

El canvi de tendència en la mobilitat no només afecta el client particular, sinó també els professionals, que igualment demanen un tracte i servei personalitzat que s'ajusti a les seves activitats i necessitats, i també mitjançant uns processos completament digitalitzats i de fàcil accés.

L'especialització del sector professional i la major competència fa que tant autònoms com pimes i grans empreses busquin solucions ràpides i senzilles a les seves necessitats de mobilitat. És per això que Arval facilita al màxim l'accés a un servei de rènting global a través d'una gestió fàcil i eficient, perquè el professional no s'hagi de preocupar d'absolutament res i disposi dels majors beneficis possibles.

Un dels últims productes llançats per Arval és el denominat Arval Active Link, que a través d'una telemàtica de desenvolupament propi permet tenir una flota totalment connectada. Aquesta connexió es tradueix en una major optimització en el cost d'utilització dels vehicles, ja que es pot reduir tant el consum de combustible (entre un 10% i un 20%) com el cost de manteniment (10%).

A més, també s'incrementa la productivitat en un 15%, ja que assigna tasques d'una manera més eficient, optimitza els trajectes i rutes realitzades, redueix el temps invertit en tasques rutinàries i anticipa els avisos per manteniment. Finalment, Arval Active Link eleva la seguretat, ja que inclou un servei d'alerta per accident o robatori, controla el temps de conducció i millora el comportament en la conducció. D'aquesta manera es redueixen els costos en cas d'accident fins a un 50%. Tot plegat es controla a través d'una interfície digital molt senzilla, en la qual també es preveuen aspectes com el consum de combustible, el quilometratge realitzat per la flota de vehicles i fins i tot la visualització dels vehicles en temps real.

Un producte estrella dins l'oferta d'Arval és el Carsharing, que aporta al professional una solució flexible i 100% digital. Amb aquest servei l'accés per a empreses i treballadors a un cotxe amb pre-reserva és simple i accessible, i a més la seva utilització aporta beneficis molt rellevants tant per a la mateixa empresa com per als conductors o els gestors de flotes. Finalment, cal destacar el servei Arval Renting Flexible, una solució per a empreses amb necessitats concretes de rènting pel que fa a la temporalitat (d'1 a 24 mesos) i les característiques, i amb un gran desenvolupament per al rènting de vehicles elèctrics. I és que Arval dona el màxim suport als seus clients en un temps en què s'estan experimentant canvis enfocats a la sostenibilitat a les grans ciutats.

A través del programa Smart (Sustainable Mobility and Responsability Targets) faciliten la transició energètica de les empreses, aportant-los flotes de vehicles més respectuoses amb el medi ambient.

Aquest és un clar exemple de la visió de futur d'Arval, que no només està totalment compromesa amb el planeta, sinó que a través de la tecnologia ofereix una economia col—laborativa amb el cotxe i el conductor totalment connectats, i que redefineix completament l'experiència del client.