El paper de la dona en la societat actual no para de guanyar protagonisme a tots els nivells. Una rellevància que reivindica la figura femenina en tots els àmbits, amb una més que evident i necessària rotunditat. Un escenari en el qual el comportament de la dona va per davant en aspectes com la transformació de la mobilitat urbana.

Aquesta és la principal conclusió que s'extreu de l'informe ClosinGap, impulsat per BMW Group, sobre mobilitat urbana i dona. La seva aposta pel transport compartit, una major conscienciació mediambiental i la major complexitat i freqüència dels seus desplaçaments la situen com a referent per als joves.

Creix el transport compartit

Sota el nom de «cost d'oportunitat de la bretxa de gènere en mobilitat», el cinquè informe de ClosinGap en què BMW Group ha participat posa de manifest que, tot i que el vehicle privat continua sent l'opció principal per moure's per la ciutat, el transport compartit (públic i privat) ja suposa un 39% dels desplaçaments diaris.

Alhora, els nous modes de transport, malgrat la seva curta edat, estan aconseguint una ràpida implantació i sumen el 5% del total. El bicisharing i els VTC són els més estesos. I tot i que la seva notorietat és encara limitada, els usuaris primerencs els prefereixen davant la resta (40% en el cas del bicisharing o motosharing). Aquesta adhesió, que contrasta amb el 26% que tenen l'autobús o el tren, reflecteix un alt grau de satisfacció i marca les pautes de com es caracteritzarà la mobilitat futura.

«L'informe mostra, per primera vegada, com s'està transformant la mobilitat a Espanya cap a una mobilitat més compartida, autònoma, elèctrica i connectada», afirma Manuel Terroba, president de BMW Group Espanya. «Les conclusions posen de manifest com els joves estan replicant la forma de moure's de la dona i assenyalen, a més a més, un canvi de paradigma entre les noves generacions».

Aposta pel «carsharing»

Aquest treball, liderat per BMW Group, posa de manifest l'ús majoritari que les dones fan del transport compartit, tant públic com privat, mentre que els homes es decanten pel transport individual. La diferència entre gèneres és de 6 punts superior en el cas de les dones en l'ús de l'autobús i del tren, 4 punts al metro i 1 al tramvia. La dona mostra una major preferència pel transport públic, amb l'única excepció del metro (47% homes i 39% dones). En l'àmbit privat, l'elecció de les dones pel cotxe compartit i el taxi se situa 2 punts per sobre de l'home.

D'altra banda, les dones estan més conscienciades amb el medi ambient i opten per vehicles més ecològics i menys contaminants. Prop del 90% compraria un vehicle elèctric i un 80%, un híbrid endollable amb l'objectiu de ser més respectuoses amb l'entorn, xifres que es redueixen al 81% i al 60%, respectivament, en el cas dels homes. A més, la dona no només es desplaça amb més freqüència, sinó que ho fa de forma més complexa i amb més planificació.

Tot i que el treball és el motiu principal de desplaçament per a tots dos gèneres, el 51% dels homes fa aquest trajecte en cotxe, mentre que en el cas de les dones aquesta xifra es redueix fins al 43%.

A més, elles utilitzen el metro i/o van caminant (23% i 25% per tan sols un 18% en el cas dels homes).