Els pneumàtics són l'únic element del vehicle en contacte permanent amb l’asfalt, per la qual cosa el seu bon estat i qualitat són imprescindibles per garantir una conducció segura. Per aquest motiu t'oferim 5 consells per conservar els pneumàtics en bon estat.

És veritat que no hi ha una manera concreta de determinar exactament quant dura un pneumàtic, ja que la seva vida útil i el seu quilometratge depenen d’una sèrie de factors: els hàbits de conducció del conductor, el disseny del pneumàtic, el clima, el tracte que rebi i les condicions de la carretera. Però si fem servir aquests 5 consells podrem allargar la seva durada.

  • Saber escollir el pneumàtic correcte

Pot semblar una obvietat, però existeix un pneumàtic per a cada tipus de necessitat. Els més habituals són els pneumàtics d'estiu, però en zones on la temperatura baixa notablement a l'hivern és aconsellable canviar els pneumàtics entre els mesos d'octubre i març. Per quan la temperatura baixa dels 7ºC els pneumàtics d'estiu tenen un pitjor comportament, i resulten més recomanables els d'hivern. A més, per poder afrontar situacions de neu sense problemes existeixen uns pneumàtics, anomenats M+S (mud + snow) que substitueixen les cadenes i fan que la conducció a l'hivern sigui molt més segura.

  • Inspeccionar i revisar

És fonamental inspeccionar i revisar els pneumàtics de forma regular, per tal de tractar de trobar possibles danys i desperfectes. També és imprescindible prestar atenció a les sensacions que ens transmeten a l’hora de conduir, ja que qualsevol canvi que notem durant la conducció pot ser un senyal que ens indiqui que els pneumàtics no tenen les condicions idònies per circular amb total seguretat. En cas de sentir vibracions al volant, hem de reduir de forma immediata la velocitat i conduir amb precaució fins que puguem sortir de la carretera sense perill per inspeccionar els pneumàtics.

  • Saber llegir el pneumàtic

El flanc del pneumàtic ofereix molta informació, i a més d'indicar les mesures, també ens serveix per consultar la seva data de fabricació. Per esbrinar-ho cal trobar el nombre DOT, situat al flanc del pneumàtic. Val a dir que els professionals del sector recomanen revisar els pneumàtics després de cinc anys i canviar-los transcorreguts deu anys de la seva fabricació, fins i tot en el cas de tractar-se de la roda de recanvi.

  • Respectar les pressions d'inflat

A la tapa del dipòsit de combustible o al llindar interior de la porta del conductor acostumen a trobar-se les pressions d'inflat indicades per a cada tipus d'ús dels pneumàtics. És molt important assegurar-se que les pressions siguin les correctes en tot moment, per allargar la vida útil del pneumàtic i per reduir les distàncies de frenada o augmentar l'adherència. La gran majoria de benzineres disposen de sistemes d'inflat de pneumàtics, però també podem realitzar aquesta operació a qualsevol taller.

  • Saber quan toca canviar-los

Si seguim els consells anteriors podrem allargar la vida útil dels pneumàtics, però tard o d'hora aquesta s'acabarà. És molt important saber quan es produeix aquest moment, i és que els experts recomanen substituir els pneumàtics quan la banda de rodament es desgasti per sota dels nivells de profunditat recomanats. La banda de rodament fa que el vehicle es comporti correctament en asfalt moll i ajuda a una correcta evacuació de l’aigua i disminueix la probabilitat de patir aquaplaning. Alhora, influeix en les característiques de la frenada, el manteniment de la direcció i la maniobrabilitat del cotxe.

Segons la normativa vigent, el límit mínim de profunditat que ha de presentar la banda de rodament és d’1,6 mil•límetres. Les rodes homologades disposen d’uns indicadors de desgast que ajuden en aquesta comprovació, per la qual cosa quan aquests indicadors estan al mateix nivell que el dibuix de la banda de rodament vol dir que s’ha arribat al límit permès i que hem de substituir els pneumàtics el més aviat possible, ja que poden resultar perillosos.

També és aconsellable canviar els pneumàtics quan el flanc estigui danyat, quan hi hagi algun forat a la banda de rodament de més de sis mil•límetres de diàmetre i quan el taló (la vora del pneumàtic que s’assenta sobre la roda) estigui danyat o deformat.