A més dels papers o el triangle, saps tot el que has de portar en el cotxe per complir amb les exigències de la DGT? A continuació, t'enumerem i expliquem tots aquests elements perquè viatges més segur i puguis evitar una multa si et paren els agents.

Els papers

El primer són els anomenats "papers", és a dir: permís de conduir, fitxa tècnica del vehicle, impost de circulació abonat correctament, segur del vehicle en vigor, i la targeta de l'ITV (l'adhesiu de la qual ha d'anar col·locada a la cantonada superior dreta de la lluna davantera del cotxe, per l'interior). Si ens falta aquesta documentació podríem enfrontar-nos a una multa de 500 euros.

Triangles d'emergència

Encara que es parla de triangle d'emergència, la veritat és que la DGT obliga a portar dos triangles de presenyalització de perill i no tan sols un. En cas de detenció obligatòria, i una vegada estacionat el vehicle en un lloc visible per a la resta dels conductors amb les llums d'emergència enceses, s'han de col·locar els triangles. Han d'estar col·locats de manera perpendicular a la calçada i a 50 metres del vehicle, podent veure's també a una distància de 100 metres, col·locant un en la part davantera i un altre en la part posterior.

Armilla reflectora

Un altre element que estàs obligat a portar en el cotxe és l'armilla reflectora. Aquest ha d'anar dins de l'habitacle i no en el maleter, ja que hem de tenir accés a ell en cas d'incidència. És obligatori posar-se-la abans de sortir del vehicle. Tal com ens recorda Alphabet, companyia de rènting, gestió de flotes i mobilitat corporativa, tot i que només és obligatori portar una armilla, s'aconsella portar-ne una altra més per si anem amb un acompanyant i aquest necessita també baixar del cotxe.

Roda de recanvi

Per poder resoldre de manera temporal una situació d'immobilitat produïda per una punxada, la DGT ens obliga a portar almenys una roda auxiliar, coneguda com a rodes de 'galeta', o un kit antirebentades.

Distintius mediambientals

Si et mouràs per segons que zones del centre de Madrid, és obligatori portar en el parabrisa un dels distintius mediambientals, també coneguts com a etiquetes o adhesius de la DGT, que classifiquen els vehicles en funció del seu impacte ambiental. De no fer-ho pots enfrontar-te a una multa de 100 euros. De moment només és obligatori a la capital d'Espanya; a Barcelona no s'està obligat a portar-lo al parabrisa i per a la resta de ciutats el seu ús és tan sols recomanat.

Mascareta per al coronavirus

La situació excepcional que està passant Espanya pel coronavirus, també es veu reflectida en el codi de circulació amb mesures i lleis temporals per a fer front a aquesta pandèmia, com l'obligatorietat d'utilitzar mascareta al cotxe quan en el mateix vagin dues o més persones que no convisquin juntes. Només estarien exempts els menors de 6 anys.