La Direcció General de Trànsit (DGT) posarà en marxa a partir de setembre un nou paquet de mesures i sancions entre les quals s'inclou una nova multa que podrà costar als automobilistes 100 euros, encara que tinguin el seu cotxe ben aparcat.

Però vegem en què consisteix exactament aquesta nova multa de la DGT. El text de la norma que haurà de ser aprovada al setembre diu: "L'usuari de la via està obligat a comportar-se de manera que no entorpeixi indegudament la circulació, ni causi perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones o danys als béns o al medi ambient". Sent l'últim punt el més nou i el que major controvèrsia generi.

Segons dicta, la DGT podrà multar als usuaris que no parin el motor del seu cotxe quan aquest estigui parat durant un període de temps prolongat. És a dir que no compten semàfors ni embussos, però sí que parades en doble fila o estacionaments llargs, encara que el conductor estigui dins del vehicle. Es parla d'un o dos minuts de marge abans d'haver de detenir la mecànica del vehicle. Si passat aquest temps prudencial el conductor segueix amb el cotxe parat i el motor encès, la DGT podrà castigar-li amb una multa de 100 euros, corresponent a una infracció lleu. Aquesta última part és la que més polèmica deslligarà perquè quedarà a interpretació de l'agent, qui serà el que hagi calculat el temps establert abans d'interposar la sanció.

Es tracta d'una mesura ja coneguda a Madrid i que respon a un fi mediambiental, ja que tracta de reduir les emissions nocives innecessàries que s'aboquen a l'atmosfera.

Aquesta nova multa s'inclou dins de les noves mesures que la DGT vol posar en marxa a partir del setembre una vegada reformada de la Llei de Trànsit, i entre les quals també es troba una mesura que per la qual el conductor podria ser multat per portar el mòbil a la mà encara que no l'utilitzi o, d'igual manera, portar-lo en un lloc on per la seva inestabilitat o perquè dificulti la visió pugui suposar una distracció per a la conducció.