La Direcció General de Trànsit (DGT) sovint publica recordatoris i consells per a una conducció segura. Alguns tenen a veure amb el fet de portar ulleres de sol al volant.

Les ulleres de sol no només no estan prohibides per conduir, sinó que són una recomanació. Segons diverses publicacions de la revista de la DGT, utilitzar ulleres de sol ajuda a reduir la fatiga visual i a evitar enlluernaments o problemes de visió per un excés de llum solar.

De fet, el 5% dels accidents de trànsit a Espanya succeeixen per enlluernament durant l’alba o el capvespre, i les ulleres de sol poden ajudar a prevenir-los. No obstant, s’estima que al voltant del 20% dels conductors no les utilitza mai. 

Les millors ulleres per conduir

Quines són les ulleres de sol més adequades per conduir? La DGT recomana anar a una òptica per comprar-les, ja que allà els seus professionals podran aconsellar-los millor. 

També apunta que el millor és utilitzar ulleres de sol polaritzades i amb vidres de color verdós, gris o marró.

Les ulleres no permeses

La DGT especifica que per conduir no has d'utilitzar ulleres amb filtre solar 4, és a dir, amb una absorció del 92% de raigs ultraviolats i que només són adequades per a la neu. 

Per contra, les ulleres de sol que recomana l'organisme públic són les que posseeixen un filtre solar 3. Aquest nivell filtra entre el 81% i el 91% dels raigs ultraviolats.