El nou model de revisió de vehicles ha generat unes certes incerteses entre els propietaris de turismes. A l'hora d'afrontar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) sorgeixen sempre alguns dubtes, ampliats en aquesta ocasió per diverses novetats que s'aplicaran. Entre elles, una nova prova d'emissions (a través del sistema OBD) que preocupa a molts, encara que, segons els experts, no ha de generar alarma. És el nou detall dels vehicles que miraran amb lupa en els centres de revisió de turismes, però els conductors han d'informar-se abans d'alarmar-se, atès que molts cotxes quedaran exclosos d'aquesta prova i, a més, les previsions dels experts de la ITV és que la prova del sistema OBD sigui passada per la majoria de vehicles.

Què és el sistema OBD?

El OBD (On Board Diagnostics) és un sistema de diagnòstic a bord en vehicles, amb el qual s'han equipat ara els centres de la ITV. Aquest sistema de lectura els habilita per a obtenir un monitoratge i control complet del motor i altres dispositius del vehicle. Així, poden analitzar de manera integral i fiable el nivell d'emissions dels vehicles.

Quins vehicles han d'enfrontar-se al sistema OBD?

No tots els vehicles tenen l'obligació de mesurar les seves emissions a través del sistema de diagnòstic a bord (OBD). El control d'emissions amb el sistema OBD s'aplica exclusivament als vehicles matriculats a partir de l'1 de gener de 2011, i als industrials des de l'1 de gener de 2014.

Quins cotxes es deslliuren de passar la ITV?

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és un tràmit que tots els conductors que adquireixen un vehicle nou a estrenar han de passar quan compleix quatre anys. Des d'aquest moment i fins que es compleixi 10 anys de la primera matriculació, el vehicle deurà passa la Inspecció cada dos anys, per a posteriorment fer una anual.