Una conducció segura requereix prestar la màxima atenció al volant. Qualsevol distracció pot sortir molt cara, ja sigui pel risc d'accident com per la possibilitat d'una multa severa. Però a més d'evitar les badades per, per exemple, l'ús del mòbil, el conductor ha d'estar en plena forma física. És per això que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha elaborat una llista de malalties amb què la conducció és molt perillosa. Circular amb aquestes malalties pot ser motiu de retirar el permís de conducció.

Aquestes són les malalties prohibides per la DGT

Malalties cròniques i degeneratives

 • Alzheimer
 • Esclerosi lateral amiotròfica
 • Malaltia pulmonar obstructiva crònica
 • Tremolor essencial
 • Esclerosi múltiple
 • Distròfia muscular
 • Osteoporosi
 • Parkinson
 • Artritis reumatoide

Malalties neurològiques

 • Accident isquèmic transitori
 • Crisi o pèrdua de consciència
 • Epilèpsia

Malalties renals

 • Trasplantament renal
 • Nefropatia amb diàlisi

Malalties psiquiàtriques

 • Delírium, demències i trastorns d'ansietat
 • Trastorns catatònics, trastorns de la personalitat
 • Ansietat i depressió
 • Trastorn del son
 • Trastorn obsessiu compulsiu
 • Trastorn del desenvolupament intel·lectual
 • TDH
 • Abús i dependència de l'alcohol
 • Abús i dependència de drogues

A més dels efectes directes d'aquestes malalties, els respectius tractaments poden causar efectes secundaris molt perillosos, com la somnolència, la reducció dels reflexos, els marejos, la visió borrosa o doble, entre d'altres.

En el cas d'un trasplant renal, els afectats hauran d'esperar sis mesos després de la intervenció per readquirir el carnet de conduir. La nefropatia amb diàlisi no és excloent si es presenta un informe mèdic d'evolució favorable.

La multa

Qui continuï conduint amb aquestes malalties malgrat la retirada del carnet podrà ser multat amb sancions de fins a 6.000 euros.